PL EN


2016 | 2 | 143-155
Article title

Wychowanie do pokuty i pojednania

Authors
Content
Title variants
EN
Education for penance and reconciliation
Languages of publication
Abstracts
PL
Przedmiotem refleksji jest wychowanie do pokuty i postawy pokutnej oraz przygotowanie do przeżywania sakramentu pokuty i pojednania. Autor zainspirował się bullą Ojca św. Franciszka Misericordiae vultus. Przedstawia aktualność podejmowanej problematyki, w świetle dokumentów ukazuje wychowanie do pokuty jako zadanie katechezy, a także niezbędne aspekty w przepowiadaniu katechetycznym. W dalszej części przybliża wymiary wychowania do pokuty, udział środowisk wychowawczych oraz praktyczną realizację tego wychowania, opierając się na Podstawie programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce i Programie nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach. Zakres refleksji został ograniczony do pierwszego etapu katechezy szkolnej.
EN
The object of reflection is to bring to repentance and attitudes of penance and preparation to live the sacrament of penance and reconciliation. The author was inspired by the bull of Pope Francis Misericordiae vultus. Shows the timeliness of their subject matter, in the light of the documents reveals education to repentance as a task of catechesis, the necessary aspects to be considered in the catechetical preaching. The rest of the dimensions of education closer to repentance, the share of educational environments and practical implementation of this education based on the core curriculum and the curriculum of religion. The scope of reflection was limited to the first stage of catechesis school.
Year
Issue
2
Pages
143-155
Physical description
Contributors
author
References
  • Chrzest i pokuta w Kościele starożytnym. Antologia tekstów I–III w., wybór, układ, wprowadzenie i oprac. ks. J. Słomka, Kraków 2004.
  • Stala J. (red), Eucharystia – pokuta i pojednanie w katechezie, Kielce 2007.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2f7233f3-9abc-4aed-bd56-2163b4ebd84d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.