PL EN


2017 | 2 | 227-245
Article title

Postać podobna Synowi Człowieczemu z kobiecym biustem przepasanym złotym pasem (por. Ap 1,13) - Teologiczne konsekwencje zróżnicowania terminów sth/qoj oraz mastoi, w przekładzie apokalipsy arcybiskupa Jana Marii Michała Kowalskiego używanym w Kościołach Mariawitów w Polsce

Content
Title variants
EN
A similar figure to the Human Son with a feminine bust girdle with gold belt (Cf. Ap. 1:13) - the theological consequences of the differentiation of the terms sth/qoj and mastoi, in the translation of the apocalypse of archbishop Jan Maria Michał Kowalski used in the Mariavites Churches in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono różnice w znaczeniu greckich terminów oznaczających piersi – sth/qoj (odnoszące się zazwyczaj do klatki piersiowej oraz piersi męskich) i mastoi, (odnoszące się najczęściej do piersi kobiecych) oraz ich kontekst biblijny. W postaci podobnej do Syna Człowieka w Księdze Objawienia 1.13 użyto terminu mastoi,. Arcybiskup Jan Maria Michał Kowalski (1871–1942) – tłumacz Biblii używanej w Katolickim Kościele Mariawitów oraz w Starokatolickim Kościele Mariawitów – zauważył tę różnicę i zidentyfikował postać w Księdze Objawienia jako żeńską. Zdaniem Kowalskiego ktoś podobny do Syna Człowieczego obleczonego w szatę ze złotym pierścieniem wokół piersi to Maria Franciszka Kozłowska (zwana Mateczką), założycielka Mariawitów. Identyfikacja ta ma konsekwencje dla teologii, soteriologii, eschatologii i trynitologii.
EN
This article presents the differences in meaning of the Greek terms sth/qoj and mastoi, and their biblical contexts. In the description of the figure similar to the Son of Man in Revelation 1,13 was used the term mastoi,. Archbishop Jan Maria Michał Kowalski (1871-1942) – the translator of the Bible used in the Catholic Mariavite Church and in the Old Catholic Mariavite Church noticed this difference, and identified the figure in the Book of Revelation as female. According to Kowalski someone like a son of man dressed in a robe reaching down to his feet and with a golden sash around his breast is the founder of the Mariavitism – Feliksa Maria Franciszka Kozlowska (called by the Mariavites the Little Mother). This identification had consequences for mariavite theology – soteriology, eschatology and trinitology.
Year
Issue
2
Pages
227-245
Physical description
Contributors
References
 • Karas M., „Mateczka – Boska Parakletka, Zbawicielka świata”. Nowa nauka trynitarna w felicjanowskim nurcie mariawityzmu, w: Religie i religijność w Polsce, red. J. Drabina, Kraków 2001, s. 113–127.
 • Karas M., Kobieta w mariawityzmie, „Nomos” 77 (2012), s. 87–97.
 • Kowalski M., Apokalipsa w szczegółach. Podobna Synowi Człowieczemu, „Królestwo Boże na Ziemi” 15–52 (1930); 1–6 (1931).
 • Kowalski M., Wykład na Apokalipsę, w: Pismo Święte Nowego Testamentu. Nowy Testament po Polsku czyli święta Pana naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia przez Ewangelistów i innych Apostołów napisana, Płock 1923.
 • Kozłowska M. F., Dzieło Miłosierdzia, Płock 2002 (reprint).
 • Ku Królestwu Bożemu. Pierwotny tekst Objawień Mateczki. Listy Mateczki. Listy pasterskie i odezwy arcybiskupa Jana M. Michała Kowalskiego. Listy Juliusza Słowackiego do matki (wybór), red. zespołowa, Felicjanów 2009.
 • Mazur K., Mariawityzm w Polsce, Kraków 1991.
 • Mistrzyni Ducha. W 120. rocznicę objawienia Dzieła Wielkiego Miłosierdzia, red. zespołowa, Felicjanów 2013.
 • Pismo Święte Nowego Testamentu. Nowy Testament po Polsku czyli święta Pana naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia przez Ewangelistów i innych Apostołów napisana, Płock 1923.
 • Pismo Święte Starego Testamentu czyli Zakon Mojżeszowy i Prorocy teraz na nowo na język polski z łacińskiej Wulgaty, z uwzględnieniem tekstu hebrajskiego i greckiego, podług starożytnego przekładu Biblii Polskiej, zwanej „Leopolitą”, t. 2: Prorocy, przełoż. i objaśn. Opatrzony przez Jana Maryę Michała Kowalskiego i przy współpracy ojców mariawitów i sióstr martyawitek wyd., Płock 1925
 • Rybak S., Mariawityzm. Studium historyczne, Warszawa 1992.
 • Słownik grecko-polski, red. Z. Abramowiczówna, t. III, Warszawa 1962.
 • Słownik grecko-polski, red. Z. Abramowiczówna, t. IV, Warszawa 1965.
 • Wojciechowski J.M.R., Kościół Katolicki Mariawitów w Polsce, w: Leksykon religioznawczy, red. W. Tyloch, Warszawa 1988, s. 136–139.
 • Wojciechowski J.M.R., Pisma wybrane. Dzieło Bożego ratunku. Mariawicki znak czasu, Felicjanów 2003.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2f74e717-8c00-4a46-8842-80abdf7a2f7a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.