PL EN


2014 | Tom 21 | 459-481
Article title

Zmiana i uczenie się w perspektywie edukacji dorosłych. Przykład projektu Lives in changing „Butterfly”

Authors
Content
Title variants
EN
Change and learning from the perspective of adult education. The example of the project Live in changing “Butterfly”
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zagadnienia poruszane w poniższym tekście odnoszą się do zasadniczej diady w teorii i praktyce edukacji dorosłych, jaką stanowi uczenie się i zmiana. Poniżej analizowana jest kategoria pojęciowa „zmiana”, w szczególności zaś rozumienie zmiany społecznej, zmiany rozwojowej i zmiany osobowej. Tekst ujawnia kategorię zmiany w refleksji andragogicznej, najczęściej odnoszonej do funkcjonowania systemu edukacji dorosłych. Na przykładzie projektu edukacyjnego Lives in changing „Butterfly” zostanie ukazana zmiana spowodowana edukacją/uczeniem się w wyniku zastosowania edukacyjnej metody warsztatów przyszłości. Rezultaty projektu mają odniesienie do teorii i praktyki procesu uczenia się dorosłych.
EN
This article focuses on the issue of main dyad in the theory and practice of adult education, which is learning and change. The conceptual category of “change” is being analyzed and particular attention is devoted to the understanding of social, developmental and personal change. The text reveals the category of change from the andragogical perspective being most often applied to the functioning of adult education system. Finally, with regard to the educational project Lives in changing “Butterfly”, the change caused by education/learning, resulting from the application of educational method of the workshops of the future will be shown. The results of the project may be applied to the theory and practice of adult’s learning process.
Year
Volume
Pages
459-481
Physical description
Contributors
References
 • Aduszkiewicz A. (red.) (2004), Słownik filozofii, Wydawnictwo Świat Książki, Warszawa.
 • Bokszański Z. (2007), Indywidualizm a zmiana społeczna, PWN, Warszawa.
 • Brzezińska A. (2010), Społeczna psychologia rozwoju, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa.
 • Brzezińska A. I. (red.) (2005), Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, GWP, Gdańsk.
 • „Chowanna” (2005), nr 2 (25).
 • Czerniawska O. (1996), Trendy rozwojowe w zachowaniu ludzi dorosłych, [w:] T. Wujek (red.), Wprowadzenie do andragogiki, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom, s. 36–46.
 • Dubas E. (1997), „Warsztaty przyszłości” w naukach o wychowaniu, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • Dubas E. (2001), Zmieniająca się dorosłość. Od dorosłości konwencjonalnej ku dorosłości subiektywnej, [w:] E. Przybylska (red.), Andragogiczne wątki, poszukiwania, fascynacje, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 77–87.
 • Dunaj B. (red.) (2002), Popularny słownik języka polskiego, Wydawnictwo WILGA, Warszawa.
 • Frąckowiak A. (2012), Zmiana jako kategoria edukacji dorosłych, „Rocznik Andragogiczny”, s. 141–151.
 • Gajewski R. R. (2005), O stylach uczenia się i I-edukacji, „ E-mentor”, 4 (11), s. 28–35.
 • Giddens A. (2007), Socjologia, PWN, Warszawa.
 • Harwas-Napierała B., Trempała J. (red.) (2000), Psychologia rozwoju człowieka, t. 2, PWN, Warszawa.
 • Knowles M. S., Holton III E. F., Swanson R. A. (2009), Edukacja dorosłych. Podręcznik akademicki, PWN, Warszawa.
 • Malewski M. (2010), Od nauczania do uczenia się. O paradygmatycznej zmianie w andragogice, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław.
 • Malewski M. (1998), Teorie andragogiczne. Metodologia teoretyczności dyscypliny naukowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Matlakiewicz A., Solarczyk-Szwec H. (2009), Dorośli uczą się inaczej, Wydawnictwo Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu, Toruń.
 • McCrae R. R., Costa P. T. Jr (2005), Osobowość dorosłego człowieka, Wydawnictwo WAM, Kraków.
 • Oleś P. K. (2011), Psychologia człowieka dorosłego, PWN, Warszawa.
 • Przetacznik-Gierowska M., Tyszkowa M. (1996), Psychologia rozwoju człowieka, t. 1, PWN, Warszawa.
 • Przyszczypkowski K., Solarczyk-Ambrozik E. (1995), Zmiana społeczna a kompetencje edukacyjne dorosłych, Wydawnictwo Miscellanea, Koszalin.
 • Skibińska E., Solarczyk-Szwec H., Stopińska-Pająk A. (red.) (2014), Teoria i praktyka edukacji dorosłych w procesie zmian. Materiały z II Zjazdu Andragogicznego Toruń 15–16.05.2013, Biblioteka Edukacji Dorosłych, t. 45, Warszawa–Bydgoszcz.
 • Solarczyk-Szwec H. (2013), Od kapitału adaptacyjnego do rozwojowego Polaków. Niektóre uwarunkowania zmiany, „Rocznik Andragogiczny”, s. 41–63.
 • Strelau J. (2000), Słownik psychologii, Warszawa.
 • Szczepański J. (1987), Indywidualność i uspołecznienie w wychowaniu, „Oświata Dorosłych”, nr 6, s. 325–329.
 • Sztompka P. (2005), Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Warszawa.
 • Tabor U. (2011), Zagadnienie „zmiany” a możliwości wykorzystania coachingu w edukacji dorosłych, „Rocznik Andragogiczny”, s. 82–93.
 • Trzuskowski A. (red.) (1993), Edukacja dorosłych w sytuacji przemian na tle porównawczym, Międzynarodowa Konferencja Łódź 17–19 września 1993, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 • Ziółkowska B. (2005), Okres wczesnej dorosłości. Jak rozpoznać potencjał młodych dorosłych?, [w:] A. I. Brzezińska (red.), Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, GWP, Gdańsk, s. 423–468.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2f7ad7c6-f17c-452d-a93e-6c572175a81a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.