PL EN


2017 | 24 | 235-247
Article title

Ewangelizacja w cyberprzestrzeni w nauczaniu papieży Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka

Authors
Content
Title variants
EN
Evangelization in cyberspace in the teaching of Popes John Paul II, Benedict XVI and Francis
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Jednym z aktualnych problemów współczesnej ewangelizacji jest jej odniesienie do świata mediów i cyberprzestrzeni. Głos hierarchów Kościoła katolickiego miał ogromne znaczenie w kształtowaniu narzędzi mających na celu zaistnienie Kościoła w środkach społecznego przekazu. W niniejszym artykule staram się ukazać wpływ papieży – począwszy od Jana Pawła II, a skończywszy na papieżu Franciszku – na metody ewangelizacji realizowane w cyberprzestrzeni. Jest to ogromny obszar możliwości oddziaływania na chrześcijan. Jednak z perspektywy dotychczasowych osiągnięć dość słabo wykorzystywany. Kościół analizując zmieniającą się rzeczywistość i aktualne potrzeby duszpasterstwa elektronicznego coraz bardziej zaczyna być aktywnym użytkownikiem Sieci. Jest to nagląca potrzeba współczesnych metod ewangelizacji i element umożliwiający dotarcie do jak największej liczby osób wyznających religię katolicką.
EN
One of the current problems of modern evangelization is to carry evangelization to the world of media and cyberspace. The attitude of the hierarchy of the Catholic Church was of great importance in shaping tools aimed at the emergence of the Church in the media. In this article, I try to show the influence of popes - from John Paul II to Pope Francis – on methods of evangelization carried out in cyberspace. This is a huge area of possibilities for influencing Christians. However, from the perspective of past achievements, it is quite poorly used. By analyzing the changing reality and current needs of the electronic pastoral ministry, the Church is increasingly becoming an active user of the Web. This is a pressing need for modern methods of evangelization and the means for reaching the largest number of people professing the Catholic religion.
Year
Volume
24
Pages
235-247
Physical description
Contributors
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
References
 • Benedykt XVI, Kapłan i duszpasterstwo w świecie cyfrowym: nowe media w służbie słowa. Orędzie na 44. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, Watykan 2010.
 • Benedykt XVI, Portale społecznościowe; bramy prawdy i wiary; nowe przestrzenie dla ewangelizacji. Orędzie na 47. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, Watykan 2013, http://www.paulus.org.pl/display,220.html (2.01.2016).
 • Benedykt XVI, Prawda, przepowiadanie i autentyczność życia w erze cyfrowej. Orędzie na 45. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, Watykan 2011.
 • Budzik S., Ewangelizacja przez Internet. Wpływ nowych technik medialnych na kształt naszej wiary, „Wieź” 41/1998 nr 6.
 • Draguła A., Dobre narzędzie i zły nauczyciel, „Więź” 44/2001 nr 2.
 • Drożdż B., Podstawowe zasady zakotwiczenia Internetu w działalności Kościoła, w: II Katolickie Sympozjum Wirtualne (2002), w: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/Z/ZS/dalgiewicz/1wstep.html (2.01.2016).
 • Franciszek, Przekaz w służbie autentycznej kultury spotkania.Orędzie na 48. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, Watykan 2014, http://www.paulus.org.pl/display,219.html (2.01.2016).
 • Jan Paweł II, EncyklikaRedemptorismissio, Watykan 1990, 37.
 • Jan Paweł II, Internet: Nowe forum głoszenia Ewangelii.. Orędzie na 36. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, w: www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/internet_aut_12052002.html (2.01.2016).
 • Jan Paweł II, Misja Kościoła w świecie komputerów. Orędzie na 24. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu , w: J. Kloch, Internet i Kościół, Warszawa 2011.
 • Jan Paweł II, Rozgłaszajcie na dachach; Ewangelia w epoce globalnej komunikacji. Orędzie na 35. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, w: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/35_sdssp_24012001.html( 6.01.2016).
 • Jan Paweł II, Środki społecznego przekazu w służbie jedności i postępu rodziny ludzkiej. Orędzie na 25. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, w: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/sdssp_24011991.html(6.01.2016).
 • Kloch J., Dekalog Internauty, „Więź” 2002, nr 8-9.
 • Kloch J., Internet i Kościół, Warszawa 2011.
 • Kloch J., Sacrum i profanum w Internecie, w; http://www.opoka.org.pl/varia/internet/klochsacrum.html (2.01.2016).
 • Koprowski A., Nowa Ewangelizacja a media, „Wiadomości KAI” 2000, nr 5.
 • Meetschen S., Cyfrowa duchowość , Warszawa 2013.
 • Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, Etyka w Internecie, Watykan 2002.
 • Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, Kościół a Internet, Watykan 2002.
 • Podpora R., Watykan i Internet, w: www.ementor.edu.pl/artykul/index/numer/18/id/391(6.01.2016).
 • Robak M., Dostrzec człowieka w sieci, „Więź” 44/2001 nr 2, w: http://www.wiez.pl/czasopismo/;s,czasopismo_szczegoly,id,42,art,955
 • Robak M., Zarzućcie sieć, „Więź” 44/2001 nr 2.
 • Salij J., Spowiedź przez Internet, „W Drodze” 2002 nr 5, w: http://angelus.pl/index.php/sakrament-pokuty/75-tajemnica-spowiedzi-jacek-salij-op ( 2.01.2016).
 • Słomiński T., e-duszp@sterstwo – wątpliwości duszpasterza, „Więź” 44/2001 nr 2, w: http://www.wiez.pl/czasopismo/;s,czasopismo_szczegoly,id,42,art,953
 • Sobór Watykański II, Dekret o środkach społecznego przekazu myśli „Inter Mirificia”, Watykan 1963, nr.2.
 • Sokołowski M., Ewangelizacja w cyberprzestrzeni. Kościół katolicki w erze Internetu, w: Kompetencje medialne społeczeństwa wiedzy (red. W. Strykowski), Poznań 2004.
 • Straus B., Wolltihr das totale Engineering?, “Die Zeit” nr 5, 2012.
 • Śmigiel W., Internet jako narzędzie działalności pastoralnej Kościoła, „Studia Pelplińskie”33/2002.
 • Więcek P., Inkulturacja przez Internet, w: http://www.miesiecznik.wdrodze.pl/?mod=archiwumtekst&id=13327#.VouYM8S-MdY (2.01.2016).
 • Zdunkiewicz –Jedynak D., Surfując po Internecie w poszukiwaniu Boga: gatunki komunikacji religijnej na polskich katolickich stronach internetowych, Tarnów 2006.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2f7f4725-6628-4b59-b0f9-54ecfd62a94d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.