PL EN


2017 | 2(44) | 9-22
Article title

Wykorzystanie wybranych funkcji systemów e-administracji przez użytkowników indywidualnych

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest analiza stanu wykorzystania przez użytkowników indywidualnych podstawowych funkcji systemów e-administracji w Polsce w 2017 r. Prezentuje on wyniki badań nad popularnością, wykorzystaniem i wpływem funkcji e-administracji na rzeczywiste wspomaganie ich realizacji. Do analizy wybrano siedemnaście podstawowych funkcji e-administracji, najbardziej popularnych wśród respondentów, wybranych na podstawie wcześniejszych konsultacji. Analizy metodą CAWI przeprowadzono na wyselekcjonowanej próbie studentów uczelni wyższych; badani dokonali oceny wyróżnionych funkcji e-administracji. Przebadano grupę ponad 250 losowo wybranych studentów. Ten sposób postępowania rzutował na strukturę artykułu składającego się z przedstawienia założeń badania, opisu metodyki i próby badawczej oraz analizy uzyskanych wyników i ich dyskusji wraz z wynikającymi z nich wnioskami. Wyniki prac mogą być wykorzystane przez osoby zajmujące się tworzeniem i rozwojem systemów e-administracji
Year
Issue
Pages
9-22
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2f80c712-b0d2-432a-92a2-c8472b895866
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.