PL EN


2016 | 63 | 9: Teologia fundamentalna i religiologia | 163-178
Article title

Ludowa wizja życia pozagrobowego w parafii Miłosierdzia Bożego w Brzezinach (diecezja sandomierska)

Title variants
EN
Folk Views of the Afterlife in the Divine Mercy Parish of Brzeziny (Diocese of Sandomierz)
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article is based on ethnographic fieldwork conducted in the Divine Mercy Parish of Brzeziny. The paper is about folks’ believes and views of afterlife. First part of paper is about relationship between the living and the dead. The people believe that the contact between souls and living is possible. The departed warn their loved ones of danger or death and beg for the conversion or seek prayer. In the subsequent sections we present people’s views about the particular judgment where a soul will go right after living the body, and about the Last Judgement which will occur after the Second Coming. The last part of paper describes places, where soul is going after the particular judgment. Heaven is described as a place of everlasting happiness and seeing God, whereas hell is described as a place of everlasting punishment, where the souls of condemned people go. Purgatory is an intermediate state where the souls undergo purification in order to be will God.
PL
Artykuł został napisany na podstawie etnograficznych badań terenowych przeprowadzonych w parafii pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Brzezinach. Przedmiot refleksji stanowią ludowe wierzenia i wizje dotyczące życia pozagrobowego. Pierwszą część artykułu stanowi charakterystyka relacji żywych ze zmarłymi. Ludność wierzy w możliwość kontaktowania się dusz z żyjącymi. Zmarli ostrzegają bliskich przed niebezpieczeństwem, śmiercią, proszą o nawrócenie lub modlitwę. W kolejnych fragmentach przedstawiono wizję sądu szczegółowego, na który udaje się dusza w chwili rozłączenia z ciałem oraz Sądu Ostatecznego, który nadejdzie w momencie paruzji. Ostatni paragraf artykułu to charakterystyka miejsc, do których trafia dusza po sądzie szczegółowym. Niebo przedstawione zostało jako stan wiecznej szczęśliwości i oglądania Boga. Piekło jest miejscem niekończących się kar, gdzie trafiają dusze potępionych. Pośrednie miejsce to czyściec, gdzie dusze zostają oczyszczone, by móc przebywać z Bogiem.
Contributors
References
 • Czajkowska A., Złotkowska I., W kręgu wieczności. Śmierć, sąd Boży, niebo, piekło, czyściec, Częstochowa: Edycja Świętego Pawła 2010.
 • Jankowski A., Eschatologia biblijna Nowego Testamentu, Kraków: Wydawnictwo WAM 1987.
 • Granat W., Eschatologia. Rzeczy ostateczne człowieka i świata. Dogmatyka, t. VIII, Lublin: TN KUL 1962.
 • Kijas Z.J., Piekło wiecznym oddzieleniem od Boga, Częstochowa: Edycja Świętego Pawła 2004.
 • Kijas Z.J., Śmierć, w: Religia. Encyklopedia PWN, t. IX, red. R. Milerski, T. Gadacz, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2003.
 • Kowalewski M., Mały słownik teologiczny, Poznań: Księgarnia św. Wojciecha 1959.
 • Kowalska M.F., Dzienniczek. Miłosierdzie Boże w duszy mojej, Warszawa: Wydawnictwo Księży Marianów 2003.
 • Kübler-Ross E., Życiodajna śmierć. O życiu, śmierci i życiu po śmierci, tł. E. Stahre-Godycka, Poznań: Księgarnia św. Wojciecha 1996.
 • Kupisiński Z., Metody badawcze stosowane w pracach dyplomowych z etnologii religii, „Roczniki Teologii Fundamentalnej i Religiologii” 1 (56) 2009, s. 111-129.
 • Kupisiński Z., Zwyczaje i obrzędy związane ze śmiercią i pogrzebem według tradycji w Radomskiem, w: Rytuał. Przeszłość i teraźniejszość, red. M. Filipiak, M. Rajewski, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2006, s. 145-167.
 • Kupisiński Z., Śmierć jako wydarzenie eschatyczne. Zwyczaje, obrzędy i wierzenia pogrzebowe oraz zaduszkowe mieszkańców regionu opoczyńskiego i radomskiego, Lublin: Wydawnictwo KUL 2007.
 • Ligendza M., Mały słownik zwrotów, pojęć i symboli religijnych, Warszawa: Agencja Wydawnicza Katolików MAG 1993.
 • Łysiak W., Zaklinanie śmierci, Poznań: Wydawnictwo Eco 2000.
 • Martinetti G., Oni byli poza ciałem. Dowody życia po śmierci, tł. Z. Ziółkowski, Warszawa: Wydawnictwo Adam 2001.
 • Napiórkowski S., Jak uprawiać teologię, Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej 1991.
 • Olszewski D., Szkice z dziejów kultury religijnej, Katowice: Księgarnia św. Jacka 1986.
 • Ozorowski E., Słownik podstawowych pojęć teologicznych, Warszawa: Wydawnictwo UKSW 2007.
 • Perszon J., Na brzegu życia i śmierci. Zwyczaje, obrzędy oraz wierzenia pogrzebowe i zaduszkowe na Kaszubach, Lublin: TN KUL 1999.
 • Rahner K., Vorgrimler H., Mały słownik teologiczny, tł. T. Mieszkowski, P. Pachciarek, Warszawa: Wydawnictwo PAX 1987.
 • Ratzinger J., Eschatologia – śmierć i życie wieczne, tł. M. Węcławski, Poznań: Księgarnia św. Wojciecha 1984.
 • Rosiński F.M., Koncepcja śmierci w ujęciu biblijnym, w: Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna – antropologia kultury – humanistyka, t. I, red. J. Kolbuszewski, Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe 1997.
 • Rusecki M., Fenomen i tajemnica religii, Być chrześcijaninem dziś. Teologia dla szkół średnich, red. M. Rusecki, Lublin: TN KUL 1992.
 • Sikora S., Cmentarz. Antropologia Pamięci, „Polska Sztuka Ludowa” 1986, nr 1-2, s. 58-67.
 • Strappazzon V., Kontakty z zaświatami, tł. T. Jania, Kraków: Wydawnictwo M 1996.
 • Szmydki R., Eschatologia, w: Być chrześcijaninem dziś. Teologia dla szkół średnich, red. M. Rusecki, Lublin: TN KUL 1992 s. 250-267.
 • Zadrożyńska A., Vrazinovski T., Wrocławski K., Ludowe obrzędy i podania. Etnograficzne i folklorystyczne studia porównawcze wsi polskiej i macedońskiej, Warszawa: Instytut Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego 2002.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2f834185-c93a-46d3-bd7e-3e840e2312f1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.