PL EN


2015 | 20 | 127-151
Article title

Borealny Bolków. Nowe badania obozowisk mezolitycznych nad jeziorem Świdwie

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Boreal Bolków. New study of the Mesolithic camp on Świdwie Lake
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
New research of the Mesolithic camps in Bolków on Świdwie lake provided rich archaeological evidence, including that related to the oldest settlement of the Maglemose culture. The assemblages appeared in Świdwie lake area around 8800/8700 BP and they suggest connection with western Jutland.
Year
Volume
20
Pages
127-151
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
 • Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Ośrodek w Szczecinie ul. Kuśnierska 12/12A, 70-536 Szczecin, t.galinski@iaepan.szczecin.pl
References
 • Clark J.G.D. 1936 The Mesolithic Settlement of Northern Europe. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Galiński T. 2002 Społeczeństwa mezolityczne. Osadnictwo, gospodarka, kultura ludów łowieckich w VIII–IV tysiącleciu p.n.e. na terenie Europy. Szczecin: Muzeum Narodowe.
 • Galiński T. 2009 Badania paleolitu i mezolitu na Pomorzu Zachodnim w latach 1982–2006. W: M. Fudziński, H. Paner (red.), Aktualne problemy epoki kamienia na Pomorzu (s. 85–115). Gdańsk: Muzeum Archeologiczne w Gdańsku.
 • Galiński T. 2010 Łuk myśliwski z Bolkowa. Archeologia Żywa, 5,14.
 • Galiński T. 2011 Organizacja terytorialna osadnictwa łowców mezolitycznych. Studia na przykładzie obszaru rynny plejstoceńskiej dolnej Odry. Archeologia Polski, 46(1–2), s. 89–133.
 • Galiński T. 2014a Typological, chronological and cultural verification of Pleistocene and Holocene bone and antler harpoons and points from the southern Baltic zone. Przegląd Archeologiczny, 61, s. 93–143.
 • Galiński T. 2014b Obozowiska łowieckie ze schyłku preborealu w Bolkowie na Pomorzu Zachodnim. Archeologia Polski, 59(1–2), s. 79–120.
 • Galiński T., Jankowska D. 2006 Bolków 1. Stanowisko z końca paleolitu i początków mezolitu nad jeziorem Świdwie na Pomorzu Zachodnim. Materiały Zachodniopomorskie. Nowa Seria, II/III(1), s. 79–175.
 • Jankowska D. 1980 Z badań nad najstarszym osadnictwem w rejonie dolnej Odry. Materiały Zachodniopomorskie, 26, s. 19–38.
 • Starkel L. 1977 Paleogeografia holocenu. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2f83523a-66d5-4619-a224-e707b0a08ea1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.