PL EN


2017 | 12 | 4(46) | 55-69
Article title

Two Moominvalleys? About the Different Creations of the Moomin World in Selected Comic Strips and Magazines on the Polish Publishing Market

Authors
Content
Title variants
PL
Dwie Doliny Muminków? O różnicach w kreowaniu muminkowego świata w wybranych komiksach i czasopismach na polskim rynku wydawniczym
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The presented considerations refer directly to two different, and not necessarily consistent, creations of Moominvalley, presented in the Moomins magazine and in comic albums, in the form of a collection of illustration strips by Tove Jansson which were published regularly in the Evening News. This article is an attempt at analysing and comparing the Moomin worlds presented in selected Polish magazines and comic books. To systematize these considerations and carry out an efficient and clear analysis of particular interpretative layers and planes, this text is divided into sections, devoted among others to the theoretical sphere, being a collection of information on the Moomin comic strips in Polish magazines and albums, and the methodological sphere, comprising a description of the way of structuring the ponderations and analysing the study material. They are crowned with conclusions which attempt to define and identify the age of the prospective readers of the analysed illustration sequences and promise to start interpretative endeavours related to the remarkable comic strips by the Finnish writer and illustrator, also known as the Moomin Mum.
PL
Prezentowane rozważania, dotyczą w sposób bezpośredni dwóch odmiennych i niekoniecznie spójnych kreacji Doliny Muminków, zwizualizowanych na łamach czasopisma „Muminki” oraz w albumach komiksowych, powstałych jako koherentny zbiór rysunkowych pasków, autorstwa Tove Jansson, publikowanych systematycznie w „Evening News”. Niniejszy artykuł stanowi zatem próbę zanalizowania i porównania dostępnych światów muminkowych, ukazanych w wybranych polskich czasopismach i komiksach. W celu usystematyzowania rozważań oraz dokonania sprawnej i przejrzystej analizy poszczególnych warstw i płaszczyzn interpretacyjnych niniejszy tekst został podzielony na części, dotyczące między innymi sfery teoretycznej, stanowiącej zbiór informacji na temat muminkowych komiksów w polskich czasopismach i albumach oraz sfery metodologicznej, obejmującej opis sposobu porządkowania rozważań i dokonywania analizy materiału badawczego. Rozważania zwieńczone zostały podsumowaniem, stanowiącym niejako próbę zdefiniowania i określenia wieku potencjalnego odbiorcy analizowanych sekwencji obrazkowych oraz obietnicę podjęcia interpretacyjnych przedsięwzięć w przypadku nietuzinkowych komiksów, autorstwa pisarki i ilustratorki fińskiej, nazywanej Mamą Muminków.
Contributors
author
References
 • Jansson T., Małe trolle i duża powódź, Nasza Księgarnia, Warszawa 1995.
 • Jansson T., Nowy dom Muminka, Egmont, Warszawa 2005.
 • Jansson T., Wyspa Muminków, Egmont, Warszawa 2006.
 • Pessel W. K., “Gdy kulturoznawca zamienia się w Paszczaka. Problemy katastrofy w Dolinie Muminków”, in: Powodzie, plagi, życie i inne katastrofy, ed. K. Konarska, (Colloquia Anthropologica et Communicativa seria 5), Wyd. UW, Wrocław 2012.
 • Rogoż M., “Muminki Tove Jansson na polskim rynku wydawniczym”, Toruńskie Studia Bibliologiczne 2011, vol.7, No 2.
 • Stomma L., Antropologia kultury wsi polskiej XIX wieku, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1986.
 • Westin B., Tove Jansson. Mama Muminków. Biografia, Wydawnictwo Marginesy, Warszawa 2012.
 • Żukrowski W., “Jak dostały się Muminki do Polski?”, Płomyk 1974, No 6.
 • Dwutygodnik.com, http://www.dwutygodnik.com/artykul/5492-kolor-i-linia.html (access: 21.08.2017)
 • Smyk K., Sakralne wymiary drogi, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego No 17. Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Sosnowiec 2012, accessed online: file:///C:/Users/User/Documents/studia%20doktoranckie/artyku%C5%82y/o%20muminkach/10.smyk.pdf (accessed on: 20.08.2017)
 • Wikipedia, https://pl.wikipedia.org/wiki/Muminki (access: 20.08.2017)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2f85bc00-1dae-40b3-9484-f62cc3c2920a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.