PL EN


2012 | 39 | 8(461) | 21-25
Article title

Zatrudnienie cudzoziemców w województwie opolskim – wyniki badań empirycznych

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Employment of foreigners in the Opole voivodeship – the results of empirical studies
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Mając na uwadze aktualność problematyki zatrudnienia obcokrajowców na Opolszczyźnie przeprowadzono badania wśród pracodawców korzystających z cudzoziemskiej siły roboczej oraz zagranicznych pracowników. Analizy dokonano uwzględniając podział na pierwotny (rynek pracy „lepszej) i wtórny rynek pracy (rynek pracy „gorszej”). Ustalono m.in. że decydującym powodem zatrudniania cudzoziemców w branżach pierwotnego rynku pracy są ich specyficzne kwalifikacje. Natomiast o zatrudnieniu w branżach wtórnego rynku pracy decyduje brak rodzimych pracowników. Badania pozwoliły na wskazanie, że główną przyczyną podjęcia pracy na Opolszczyźnie przez pracujących na pierwotnym i wtórnym rynku pracy było zapotrzebowanie zgłoszone przez pracodawcę.
EN
The employment of foreigners in the Opole Voivodeship is a very currently topic. That’s why it has been conducted a study among employers using foreign labour force and foreign workers. The analysis was made taking into account the distinction between primary ('better “ labour market) and the secondary labour market ("worse" labour market). It has been determined that the decisive reason for employing foreigners in the primary sectors of the labour market are their specific qualifications. By contrast, employment in the industries of the secondary labour market determines the lack of native workers. The study allowed also to indicate that the main reason to work in the Opole region by working in primary and secondary labour market was the demand made by the employer.
Year
Volume
39
Issue
Pages
21-25
Physical description
Contributors
  • Politechnika Opolska
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2f8d35a4-3cbb-4b33-83d1-de9190923dde
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.