PL EN


2015 | 5 | 535-540
Article title

Buddyzm w literaturze na przykładzie opowiadania Iwan Kublachanow Wiktora Pielewina

Content
Title variants
EN
Victor Pelevin's Ivan Kublakhanov as an example of Buddhism in literature
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł sytuuje się na styku literaturoznawstwa i kulturoznawstwa, gdyż dotyczy metod zaprezentowania wątków buddyjskich w beletrystyce. Analiza ogranicza się do opowiadania Iwan Kublahanow autorstwa współczesnego rosyjskiego pisarza Wiktora Pielewina. Rozważania opierają się na przyjęciu doktryny współzależnego wyłaniania za oś utworu. Wskazane zostają również nawiązania do czterech szlachetnych prawd, konceptu anātmana czy Tybetańskiej księgi umarłych. Każdy z elementów zostaje pokrótce wyjaśniony, a jego obecność w tekście ukazana w oparciu o liczne cytaty.
EN
The subject of this article brings together literary theory and cultural studies as it concerns the introduction of Buddhist elements into literature. Victor Pelevin's Ivan Kublakhanov is studied as an example of this literary phenomenon. The axis of this short story is assumed to be the doctrine of dependent arising. The Four Noble Truths, the concept of Anātman and The Tibetan Book of the Dead are also taken into consideration. Each element is explained briefly and supported by a presentation of appropriate passages from the story.
Year
Issue
5
Pages
535-540
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
References
 • BIBLIOGRAFIA
 • [1] Bazylow L., Historia Mongolii, Wrocław 1981.
 • [2] Berlina A., Russian Magical Realism and Pelevin as Its Exponent, [w:] Comparative Literatureand Culture [online] 11.4(2009), http://docs.lib.purdue.edu/clcweb/vol11/iss4/7/, 29.12.2014.
 • [3] Kalmus M., Tybet. Legenda i rzeczywistość, Kraków 2009.
 • [4] Mejor M., Buddyzm. Zarys historii buddyzmu w Indiach, Warszawa 2001.
 • [5] Pielewin W., Iwan Kublachanow [w:] Pielewin W., Kryształowy świat, Warszawa 2008.
 • [6] Pielewin W., T, Warszawa 2012.
 • [7] Poe E.A., Morella, [w:] Poe E.A., Opowieści miłosne, śmiertelne i tajemnicze, Poznań 2010.
 • [8] Powers J., Wprowadzenie do buddyzmu tybetańskiego, Kraków 1999.
 • [9] Przybysławski A., Buddyjska filozofia pustki, Wrocław 2009.
 • [10] Schmitt É., Milarepa, [w:] Schmitt É., Księga o Niewidzialnym, Kraków 2012.
 • [11] Trzciński Ł., Zagadnienie reinkarnacji w wybranych tradycjach buddyzmu, „Rozprawy habilitacyjne” nr 242, Kraków 1992.
 • [12] Tsyr R., 'Kubla Khan' – Poetic Structure, Hypnotic Quality And Cognitive Style: A Study In Mental, Vocal And Critical Performance, Philadelphia 2006.
 • [13] Zotz V., Historia filozofii buddyjskiej, Kraków 2007.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-2014
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2f8e11c5-9a3b-4828-9480-31404bbdd556
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.