PL EN


2014 | 4(42) | 63-72
Article title

Zachowania gospodarstw domowych – identyfikacja problemów badawczych

Title variants
EN
Behaviour of households – identification of research problems
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem artykułu jest wskazanie głównych problemów merytorycznych i metodycznych związanych z prowadzeniem badań nad zachowaniem gospodarstw domowych. Autorka dowodzi, że ich rozwiązanie wymaga interdyscyplinarnego i kompleksowego podejścia. Szczególnie ważne jest tu korzystanie z dorobku dyscyplin pokrewnych i uwzględnienie efektów najnowszych odkryć w zakresie mechanizmów zachowania człowieka. Na tym tle przedstawia własną koncepcję modelowego ujęcia i interpretacji terminu „zachowanie” jako złożonego procesu, którym steruje mózg człowieka.
EN
The paper aims to indicate main substantive and methodological problems related to conducting research on behaviour of households. The author proves that the solutions involve an interdisciplinary and comprehensive approach. It is essential to use the achievements of related disciplines and to consider recent discoveries of mechanisms of human behaviour. In the backdrop of the above the author presents her own concept of a model approach and interpretation of the term “behaviour” as a complex process controlled by the human brain.
Contributors
  • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
References
  • Antonides G., van Raaij W.F., Zachowanie konsumenta. Podręcznik akademicki, WN PWN Warszawa 2003.
  • Damasio A., Błąd Kartezjusza, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2002.
  • Lowenstein G., The Creative Destruction of Decision Research, „Journal of Consumer Research” 2001, nr 28(3).
  • Mowen J.C., Consumer Behavior, Macmillan Publishing, New York – London 1987.
  • Pradeep A.K., Mózg na zakupach. Neuromarketing w sprzedaży, Helion, Gliwice 2010.
  • Russell W.A., Ward L.M., Environmental Psychology, „Annual Review or Psychology” 1982, nr 33.
  • Światowy G., Zachowania konsumentów, PWE, Warszawa 2006.
  • Zaltman G., Jak myślą klienci. Podróż w głąb umysłu rynku, Harward Business Press, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2008.
  • Zimbardo Ph., Psychologia i życie, PWN, Warszawa 1999.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2f8f05d4-ae99-4dc7-b358-f1d0239a54b1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.