PL EN


Journal
2015 | 41 | 2 | 13-27
Article title

Wolność akademicka. Konteksty i rekonstrukcje

Authors
Content
Title variants
EN
Academic freedom. Contexts and reconstructions
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The understanding of academic freedom is the key to analyse both the essence as well as the functioning of the western university. Scientists and publicists, on one hand point out that the idea of academic freedom lies in the heart of political and academic struggle for the future of the university, on the other hand they agree that this freedom needs to be protected. In this article I attempt to answer numerous questions concerning the essence of the university including: What is freedom and what are its forms in the view of the commercialization of the market of educational services and research?
PL
Rozumienie wolności akademickiej stanowi klucz do przeanalizowania zarówno istoty, jak i funkcjonowania zachodniego uniwersytetu. Naukowcy, publicyści wskazują, z jednej strony, że pojęcie wolności akademickiej znajduje się w sercu politycznej i akademickiej walki o przyszłość uniwersytetu, z drugiej zaś, że należy ją chronić. W artykule próbuję odpowiedzieć na wiele pytać dotyczących istoty uniwersytetu m.in.: Czym zatem jest wolność, jakie są jej formy w aspekcie komercjalizacji rynku usług edukacyjnych oraz badań?
Journal
Year
Volume
41
Issue
2
Pages
13-27
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
References
 • Bauman Z. (1995), Wolność, „Znak”, Kraków.
 • Brzeziński J. (1994), Rozważania o uniwersytecie, [w:] Edukacja wobec zmiany społecznej, red. J. Brzeziński, L. Witkowski, Edytor, Poznań-Toruń.
 • Brzeziński J. (1997), Trwałe wartości uniwersytetu, „Forum Oświatowe”, nr 1-2.
 • Byrne J.P. (1997), Academic Freedom Without Tenure?, bez miejsca wydania.
 • Dworkin R. (1996), We Need a New Interpretation of Academic Freedom, [w:] The Future of Academic Freedom, red. R. Menand, Chicago-London.
 • George R.T. de (1997), Academic Freedom and Tenure. Ethical Issues, New York-Boulder-Oxford.
 • Haskell T.L. (1996), Justifying the Rights of Academic Freedom in the Era of „Power/Knowledge”, [w:] The Future of Academic Freedom, red. R. Menand, Chicago-London.
 • Melosik Z. (1996), Tożsamość, ciało i władza. Teksty kulturowe jako (kon)teksty pedagogiczne, Edytor, Poznań-Toruń.
 • Menand L. (1996), The Limits of Academic Freedom, [w:] The Future of Academic Freedom, red. L. Menand, Chicago-London.
 • Parsons T., Platt G.M. (1997), The American University, Harvard.
 • Scott J.W. (1996), Academic Freedom as an Ethical Practice, [w:] The Future of Academic Freedom, red. R. Menand, Chicago-London.
 • Solomon R., Solomon J. (1993), Up the University. Re-Creating Higher Education in America, Massachusetts.
 • Sunstein C.R. (1996), Academic Freedom and Law: Liberalism, Speech Codes, and Related Problems, [w:] The Future of Academic Freedom, red. R. Menand, Chicago-London.
 • Tight M. (1988), So, What is Academic Freedom, [w:] Academic Freedom and Responsibility, red. M. Tight, Stratford.
 • Williams J. (1999), The Other Talk of Tenure, „College Literature”, Fall, v. 26, nr 3.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2f9cc3e1-a3a3-4d84-9a38-060904712fcc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.