Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2015 | 41 | 2 | 13-27

Article title

Wolność akademicka. Konteksty i rekonstrukcje

Authors

Content

Title variants

EN
Academic freedom. Contexts and reconstructions

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Rozumienie wolności akademickiej stanowi klucz do przeanalizowania zarówno istoty, jak i funkcjonowania zachodniego uniwersytetu. Naukowcy, publicyści wskazują, z jednej strony, że pojęcie wolności akademickiej znajduje się w sercu politycznej i akademickiej walki o przyszłość uniwersytetu, z drugiej zaś, że należy ją chronić. W artykule próbuję odpowiedzieć na wiele pytać dotyczących istoty uniwersytetu m.in.: Czym zatem jest wolność, jakie są jej formy w aspekcie komercjalizacji rynku usług edukacyjnych oraz badań?
EN
The understanding of academic freedom is the key to analyse both the essence as well as the functioning of the western university. Scientists and publicists, on one hand point out that the idea of academic freedom lies in the heart of political and academic struggle for the future of the university, on the other hand they agree that this freedom needs to be protected. In this article I attempt to answer numerous questions concerning the essence of the university including: What is freedom and what are its forms in the view of the commercialization of the market of educational services and research?

Journal

Year

Volume

41

Issue

2

Pages

13-27

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

References

 • Bauman Z. (1995), Wolność, „Znak”, Kraków.
 • Brzeziński J. (1994), Rozważania o uniwersytecie, [w:] Edukacja wobec zmiany społecznej, red. J. Brzeziński, L. Witkowski, Edytor, Poznań-Toruń.
 • Brzeziński J. (1997), Trwałe wartości uniwersytetu, „Forum Oświatowe”, nr 1-2.
 • Byrne J.P. (1997), Academic Freedom Without Tenure?, bez miejsca wydania.
 • Dworkin R. (1996), We Need a New Interpretation of Academic Freedom, [w:] The Future of Academic Freedom, red. R. Menand, Chicago-London.
 • George R.T. de (1997), Academic Freedom and Tenure. Ethical Issues, New York-Boulder-Oxford.
 • Haskell T.L. (1996), Justifying the Rights of Academic Freedom in the Era of „Power/Knowledge”, [w:] The Future of Academic Freedom, red. R. Menand, Chicago-London.
 • Melosik Z. (1996), Tożsamość, ciało i władza. Teksty kulturowe jako (kon)teksty pedagogiczne, Edytor, Poznań-Toruń.
 • Menand L. (1996), The Limits of Academic Freedom, [w:] The Future of Academic Freedom, red. L. Menand, Chicago-London.
 • Parsons T., Platt G.M. (1997), The American University, Harvard.
 • Scott J.W. (1996), Academic Freedom as an Ethical Practice, [w:] The Future of Academic Freedom, red. R. Menand, Chicago-London.
 • Solomon R., Solomon J. (1993), Up the University. Re-Creating Higher Education in America, Massachusetts.
 • Sunstein C.R. (1996), Academic Freedom and Law: Liberalism, Speech Codes, and Related Problems, [w:] The Future of Academic Freedom, red. R. Menand, Chicago-London.
 • Tight M. (1988), So, What is Academic Freedom, [w:] Academic Freedom and Responsibility, red. M. Tight, Stratford.
 • Williams J. (1999), The Other Talk of Tenure, „College Literature”, Fall, v. 26, nr 3.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-2f9cc3e1-a3a3-4d84-9a38-060904712fcc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.