PL EN


2015 | 1 | 15-20
Article title

Problem wyboru optymalnej funkcji fragmentu centrum Białegostoku

Content
Title variants
The problem with optimal function selection for a fragment of the centre of Bialystok
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule podjęto problem niezbędnych przeobrażeń funkcjonalno-przestrzennych na wybranym obszarze Białegostoku wraz z doborem optymalnej funkcji tego obszaru. Analizowany obszar obejmuje 33 nieruchomości gruntowe, położone na obrzeżach centrum w bezpośrednim sąsiedztwie kampusu Politechniki Białostockiej. Uwzględniono przy tym zapisy zawarte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i przeanalizowano 4 potencjalne warianty zmiany funkcji tego obszaru. W analizie zastosowano wybrane narzędzia wielokryterialnego wspomagania decyzji (MCDM) i 3 popularne metody (AHP, PROMETHEE oraz TOPSIS). W rezultacie zaproponowano optymalny sposób zagospodarowania analizowanego obszaru.
The aim of this article was to point out necessary functional transformations on the selected area in Bialystok. Moreover, optimal features of this area were to be selected. Examined the area comprises of 33 real estates located on the outskirts of the centre in the immediate vicinity of the Bialystok University of Technology campus. Issues included in the local zoning plan have been taken into account. Moreover, 4 possible variants of the features for this area were examined. The selected tools of multi-criteria decision making (MCDM) and 3 popular methods (AHP, PROMETHEE and TOPSIS) were used during the analysis. As a result, the optimal function was proposed for the analysed area.
Year
Issue
1
Pages
15-20
Physical description
Dates
published
2015-03
Contributors
 • Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Katedra Geoinformacji i Gospodarki Przestrzennej
 • Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
References
 • Behzadian M., Kazemzadeh R.B., Albadvi A., Aghdasi M., 2010, PROMETHEE: A comprehensive literature review on methodologies and applications, European Journal of Operational Research, 200 (1), 198–215.
 • Behzadian M., Khanmohammadi O.S., Yazdani M., Ignatius J., 2012, A state-of the-art survey of TOPSIS applications, Expert Systems with Applications, 39 (17), 13051–13069.
 • Boruch A., 3.09.2014, Centrum nauki w Białymstoku. Politechnika proponuje miejsce, Kurier Poranny. Dostępne na: http://www.poranny.pl [6.12.2014].
 • Brans J.-P., Mareschal B., 2005, PROMETHEE methods, [w:] J. Figueira, S. Greco, M. Ehrgott (red.), Multiple Criteria Decision Analysis: State of the Art Surveys, Springer, New York.
 • Deng H., Yeh C.H., Willis R.J., 2000, Inter-company comparison using modified TOPSIS with objective weights, Computers & Operations Research, 27 (10), 963–973.
 • Frąk M., 18.10.2013, Polska centrum outsourcingu. Światowe koncerny na wyścigi otwierają u nas centra, Gazeta Wyborcza. Dostępne na: http://wyborcza.biz [6.12.2014].
 • Hwang C.L., Yoon K., 1981, Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications. A State-of-the-Art Survey, Springer, Berlin.
 • Kobryń A., 2014, Wielokryterialne wspomaganie decyzji w gospodarowaniu przestrzenią, Wydawnictwo DIFIN, Warszawa.
 • Program rozwoju kultury województwa podlaskiego do roku 2020. Dostępne na: http://www.wrotapodlasia.pl [6.12.2014].
 • Saaty T.L., 1980, The Analytic Hierarchy Process: Planning, Priority Setting, Resource Allocation, McGraw-Hill, New York.
 • Sipahi S., Timor M., 2010, The analytic hierarchy process and analytic network process: an overview of applications, Management Decision, 48 (5), 775–808.
 • Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do roku 2020. Dostępne na:http://www.nauka.gov.pl [6.12.2014].
 • Tarnacka K., 2014, Wielokryterialny wybór optymalnego sposobu zagospodarowania wybranego obszaru, praca magisterska, Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska.
 • Trzaskalik T. (red.), 2014, Wielokryterialne wspomaganie decyzji. Metody i zastosowania, PWE, Warszawa.
 • Uchwała Nr IX/81/11 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 18 kwietnia 2011 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Przydworcowe w Białymstoku (rejon ul. Kardynała S. Wyszyńskiego i ul. M. Kopernika).
 • Załącznik nr 1 do uchwały nr IX/80/03 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 27 czerwca 2003 roku, Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podlaskiego.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2f9e712b-e56b-4ba2-8282-86795548ed49
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.