PL EN


2014 | 3 | 274-276
Article title

Zmiany postrzegania seniorów przez studentów VI roku studiów medycznych

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
References
  • Derejczyk J. Gerontologia i geriatria w Polsce w tle Europy – czy należy inwestować w ich rozwój w naszym kraju? Gerontol Pol 2008; 16(3): 149–159.
  • Pietrzykowska M, Reiwer-Gostomska M, Gutknecht P, i wsp. Ocena postrzegania seniorów i ich potrzeb przez studentów VI roku studiów medycznych. Fam Med Prim Care Rev 2013; 15(2): 157–159.
  • WHO Centre for Health Development. A glossary terms for community health care and services for older persons. Aging and Health Technical Report 2004; 5.
  • Zielińska-Więczkowska H. Jakość starzenia się i starości w subiektywnej ocenie słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.Gerontol Pol 2009; 17(3): 137–142.
  • Łukomska A. Satysfakcja osób starszych z usług świadczonych przez lekarza rodzinnego. Gerontol Pol 2012; 20(2): 68–72
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2f9f3363-c221-44dd-ae31-3c9f536a3a69
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.