PL EN


2017 | 8 | 1 | 235-240
Article title

Analogowo-cyfrowe spotkania edukacyjne w przestrzeni wczesnoszkolnej

Authors
Content
Title variants
EN
The Analog-Digital Educational Meetings in the Early Primary School Dimension
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Wyzwaniem współczesnej szkoły jest edukacja dla przyszłości, odchodzenie od tradycyjnych metod nauczania. Jednak przeszkodę mogą stanowić relacje nauczyciel–uczeń wynikające z poko-leniowej różnicy w myśleniu. Uczniów nieznających świata bez komputerów i internetu uczą nauczyciele, którzy zetknęli się z komputerem dopiero w dorosłym życiu, których mózgi kształtowały się, gdy zakres mediów ograniczał się do prasy, radia i telewizji oraz telefonów stacjonar-nych, a myślenie ma charakter linearny – analogowy. Rozważania dotyczą wzajemnego porozumienia i możliwości podmiotowej edukacji.
EN
Education for the future and moving away from traditional teaching methods is one of the key challenges of the modern school. In this respect, the teacher–student relations may be an obstacle arising from generational differences in thinking. Students who do not know a world without computers and Internet are being taught by the teachers, who encountered computers only in their adulthood, whose brains developed at the time when the media was limited to newspapers, radio, television and landline phones, and whose thinking has a linear – analog character. Considerations concern mutual understanding and the possibility of subjective education.
Year
Volume
8
Issue
1
Pages
235-240
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
 • Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Pedagogiczny, Katedra Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej, Polska
References
 • Bargielska, A. (2015). Za kulisami indywidualizacji. Retoryka JA-MY w klasie szkolnej. W: H. Kwiatkowska (red.), Uczłowieczyć komunikację. Nauczyciel wobec ucznia w przestrzeni szkolnej (s. 275–297). Kraków: Impuls.
 • Goban-Klas, T. (2005). Cywilizacja medialna. Geneza, ewolucja, eksplozja. Warszawa: WSiP.
 • Goban-Klas, T. (2009). Media i komunikowanie masowe. Warszawa: PWN.
 • https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/co-nowego-w-roku-szkolnym-20162017-najwazniejsze-informacje.html (31. 08. 2016).
 • http://www.ibe.edu.pl/pl/o-instytucie/aktualnosci/522-ibe-o-cyfrowej-szkole (20.06. 2016).
 • Prensky, M. (2001). Digital Natives, Digital Immigrants – A New Way To Look At Ourselves and Our Kids (In On The Horizon). Pobrane z: http://www.marcprensky.com (5.09.2016).
 • Small, G., Vorgan, G. (2011). iMózg. Jak przetrwać technologiczną przemianę współczesnej umysłowości. Poznań: Vesper.
 • Śliwerski, B. (2012). Pedagogika ogólna. Podstawowe prawidłowości. Kraków: Impuls.
 • Tarnowski, J. (2005). Jak wychowywać? Uczyć się od wychowanków (przyjaciół). Kraków: Impuls.
 • Wrońska, M. (2012). Kultura medialna adolescentów. Rzeszów: Wyd. UR.
 • Zając, A. (2012). Uczenie się w cyberprzestrzeni przez zapping: sprzeczność „cyfrowy uczeń” – „analogowy nauczyciel”. W: K. Barłóg, E. Kensy, M. Rorat (red.), Możliwości i strategie zwiększania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Rzeszów: Wyd. UR.
 • Zając, A. (2014). Pedagogika społeczna i pedagogika pracy wobec przemian cywilizacyjnych. Rzeszów: Wyd. UR.
 • Żylińska, M. (2013). Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi. Toruń: Wyd. UMK.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2fa2a16b-97e9-45d8-9072-5227bf0edb2b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.