PL EN


2017 | 10 | 161-188
Article title

Patologiczna obsesja w relacjach intymnych – charakterystyka zjawiska uporczywego nękania

Content
Title variants
EN
Pathological obsession in close relationships – the characteristic of the stalking phenomenon
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Stalking wpolskiej terminologii określany jest jako „uporczywe nękanie”, „obsesyjne podążanie”, patologia miłości czy rodzaj emocjonalnego ipsychicznego prześladowania. Zjawisko to oznacza świadome, celowe izłośliwe prześladowanie drugiej osoby, co niszczy jej poczucie bezpieczeństwa ibudzi strach oraz poczucie zagrożenia. Stalker to określenie stosowane dla sprawców prezentujących tego typu zachowania. Zachowania prezentowane przez sprawców są zróżnicowane tj. od uznawanych przez postronnego obserwatora jako niegroźne i nieszkodliwe m.in. dawanie niechcianych prezentów, kwiatów, czy wysyłanie listów, e-maili; po jawne grożenie ofierze, czy akty przemocy. Wskrajnych przypadkach zachowania stalkera mogą doprowadzić do gwałtu, czy nawet zabicia ofiary. Eksploracja tego złożonego zjawiska jest szczególnie ważna zuwagi na szereg negatywnych konsekwencji zdrowotnych, psychospołecznych i ekonomicznych, jakie ma ono dla ofiar. Celem artykułu jest integracja wiedzy teoretycznej iempirycznej dotyczącej problematyki uporczywego nękania. W artykule zaprezentowano charakterystykę i typologie sprawców tego przestępstwa, teorie wyjaśniające jego przyczyny oraz jego wielowymiarowe konsekwencje dla ofiar obsesyjnego prześladowania.
Stalking is defined as obsessive harassment, obsessive following, emotional violence, or pathology of love. Stalking is defined as “the wilful, malicious, and repeated following or harassing of another person that threatens his or her safety”. Astalker is an individual who stalks or engages in these behaviours. The constellation of behaviours associated with stalking can cover awide range of activities that may not particularly be threatening to the uninvolved observer, for example: giving unwanted gifts orflowers, sending letters, e-mails. However, it may involve written or implied threats and acts of violence. The most severe stalker behaviours may lead to rape or murder. Explorationof stalking is important because of its serious negative consequences for the victims, such as mental, health, social, and economic problems. The aim of the article is the integration of theoretical and empirical knowledge aboutstalkers. The article includes the characteristics and typology of stalkers, ethology theories connected with this crime, and the consequences for victims.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2fa2fc42-048d-4bc5-8bdf-ed47946530f5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.