PL EN


2017 | 8 "Jak czytać (pop)literaturę?" | 149-168
Article title

Jak czytać komiksy i właściwie po co?

Authors
Content
Title variants
EN
Why and for What Should We Read Comic Books?
Languages of publication
PL
Abstracts
The analysis of Thé Tjong-Khing’s picture book Where Is the Cake? is here a starting point for introducing differentiations between thinking in a logic and scientific way and narrative thinking (Bruner 2010), as well as presenting the way of constructing a story related by pictures that we may come across in comic books. Ordering reading and segmentation of data given by pictures are the basis here, and as a consequence the story gets through to us as a sequence of pictures offering us a chance to take a look at the represented world that is mutual for all presentations. Stories in comic books are based on strong conventionalization of pictures due to which researchers often think of these pictures as artistically uninteresting or neglect them. However, they are crucial elements of contemporary visual culture.
Keywords
Contributors
author
References
 • Baranowski Tadeusz. 1985. Antresolka profesorka Nerwosolka Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza.
 • Barthes Roland. 2004. Wstęp do analizy strukturalnej opowiadań. Błońska Wanda, tłum., 13-54. W: Głowiński Michał, red. Narratologia. Gdańsk: słowo/obraz terytoria.
 • Bruner Jerome Seymour. 2010. Kultura edukacji. Brzostowska-Tereszkiewicz Tamara, tłum. Kraków: Universitas.
 • Dziamski Grzegorz. 2004. Od sztuki do kultury wizualnej, 31-45. W: Kostryko Teresa, Dziamski Grzegorz, Zydrowicz Jacek, red. Sztuka współczesna i jej filozoficzne komentarze. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.
 • Eisner Will. 1985. Comics and Sequential Art. Tamarac, FL: Poorhouse Press.
 • Głowiński Michał, Kostkiewiczowa Teresa, Okopień-Sławińska Aleksandra, Sławiński Janusz, red. 2007. Słownik terminów literackich. Wrocław–Warszawa–Kraków: Ossolineum.
 • Gombrich Ernst Hans. 1990. Obraz wizualny, 312-338. W: Głowiński Michał, oprac., wyb. Symbole i symbolika. Borkowska Grażyna i in., tłum. Warszawa: Czytelnik.
 • Gombrich Ernst Hans. 2011a. Obrazowanie i sztuka w okresie romantycznym. W: Pisma o sztuce i kulturze. Folga-Januszewska Dorota, tłum., 529-538. Kraków: Universitas.
 • Gombrich Ernst Hans. 2011b. Psychologia i zagadka stylu. W: Pisma o sztuce i kulturze. Folga-Januszewska Dorota i in., tłum., 83-88. Kraków: Universitas.
 • McCay Winsor. 2016. Mały Nemo w Krainie Snów. T. 1. Misiora Marek, Wiśniewski Bartłomiej, tłum. [Tarnowskie Góry]: Wydawnictwo Jadwiga Jaguś.
 • Młodkowski Jan. 1998. Aktywność wizualna człowieka. Warszawa-Łódź: PWN.
 • Ortega y Gasset José. 1988. Czym jest czytanie. W: Dehumanizacja sztuki i inne eseje. Niklewicz Piotr, tłum., 383-406. Warszawa: Czytelnik.
 • Przybylski Ryszard Kazimierz. 1980. Słowo i obraz w komiksie, 229-243. W: Cieślikowska Teresa, Sławiński Janusz, red. Pogranicza i korespondencje sztuk. Wrocław–Warszawa–Kraków: Ossolineum.
 • Ronduda Łukasz. 2011. „Black and White: Komiks w muzeum. Z Łukaszem Rondudą rozmawia Jakub Woynarowski”. Ha!Art (34): 63.
 • Sturgis Alexander, red. 2006. Zrozumieć malarstwo. Najważniejsze tematy w sztuce. Hornowska Ewa, tłum. Poznań: Dom Wydawniczy „Rebis”.
 • Tjong-Khing Thé. 2011. Gdzie jest tort? Gdańsk: EneDueRabe.
 • Toeplitz Krzysztof Teodor. 1985. Sztuka komiksu. Próba definicji nowego gatunku artystycznego. Warszawa: Czytelnik.
 • Toussaint Bernard. 2013. Ideografia i komiks. Birek Wojciech, tłum., 367-383. W: Szyłak Jerzy. Komiks w szponach miernoty. Rozprawy i szkice. Warszawa: timof i cisi wspólnicy.
 • Wierzewski Wojciech. 1983. Film i literatura. Warszawa: Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury.
 • Woynarowski Jakub. 2010. Story art. W poszukiwaniu awangardy polskiego komiksu, 171-198. W: Marecki Piotr, red. Kultura niezależna w Polsce 1989-2009. Kraków: Korporacja Ha!art.
 • Ziomek Jerzy. 1980. Powinowactwa przez fabułę. W: Powinowactwa literatury. Studia i szkice, 7-101. Warszawa: PWN.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2fa68cf9-1fa0-425c-809e-ec6011c6a786
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.