PL EN


2018 | XX (XXIX) | 75-82
Article title

The Art of Participating in Silence

Content
Title variants
PL
Sztuka partycypacji w ciszy
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The purpose of the essay is to use associations related to silence in order to ascertain whether “participation/participation in silence” is in fact an oxymoron. First, the reflection focuseson the possible meanings of silence. The author proposes treating silence as a performative (non)act of speech. She then uses the criteria developed by J.L. Austin to demonstrate the performative and abstract (and therefore not narrative or descriptive) nature of silence. Secondly, the expression “participation in silence” is considered in the light of Aristotle's views on the individual-community axis. Finally, earlier reflections are used to identify the links between silence and art. John Cage's 4'33 is a selected example, though not the only one. It turns out that participation in silence is not an oxymoron.
PL
Artykuł w formie eseistycznej ma na celu użycie skojarzeń związanych z ciszą, aby sprawdzić czy „partycypacja/uczestnictwo w ciszy” w istocie jest oksymoronem. Najpierw tematem refleksji stają się możliwe znaczenia ciszy. Autorka proponuje traktowanie ciszy jako performatywnego (nie)aktu mowy. Używa następnie kryteriów wyłonionych przez J. L. Austina, aby ukazać performatywny i abstrakcyjny (a zatem nie narracyjny lub opisowy) charakter ciszy. W drugim rzędzie, wyrażenie „partycypacji w ciszy” zostaje przemyślane w świetle poglądów Arystotelesa dotyczących osi jednostka – wspólnota. Na końcu wcześniejsze refleksje zostają użyte do wydobycia powiązań ciszy ze sztuką. Wybranym – choć nie jednym – przykładem jest 4’33 Johna Cage’a. Okazuje się, że uczestniczenie w ciszy nie jest oksymoronem.
Keywords
Year
Volume
Pages
75-82
Physical description
Contributors
  • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
References
  • Austin John L. (1962/75) How to do things with words, Cambridge Massachusetts: Harvard University Press.
  • Bosseur Jean-Ives, Michel Pierre (2007) Musiques contemporaines: perspectives analytiques, 1950–85, Paris: Minerve.
  • Kahn Douglas (2004) “Plénitudes vides et espaces expérimentaux. La postérité des silences de John Cage” [in:] Sons et Lumiéres, Paris: Centre Pompidou.
  • Wheeler Sally (2002) Corporations of The Third Way, Oxford, Portland, Oregon: Hart Publishing.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2fa73f96-f439-44bb-8d25-cd9d88088215
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.