PL EN


2013 | 6 | 3(20) | 62-70
Article title

Wojskowe sieci teleinformatyczne na potrzeby kierowania reagowaniem kryzysowym

Authors
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Rozwój technologiczny na świecie, w szczególności dziedziny związane z przetwarzaniem i przesyłaniem informacji elektronicznej, przyniósł wiele zagrożeń, które mogą oddziaływać na społeczeństwa w postaci różnorodnych kryzysów. Mogą to być kryzysy wywołane m. in. działalnością terrorystyczną (cyberterroryzm), katastrofą ekologiczną czy też wrogim oddziaływaniem innego państwa (lub działalność hakerska pojedynczych jednostek czy instytucji). Dostrzegając wagę problemu związanego z reagowaniem kryzysowym autor przedstawił w artykule możliwości wojska w dziedzinie szeroko pojętej teleinformatyki i wykorzystania wojskowych sieci łączności do kierowania działaniami w czasie sytuacji kryzysowej na terenie Polski. Autor podjął się analizy ważnego problemu jakim są możliwości sieci teleinformatycznych SZ RP na potrzeby kierowania (dowodzenia, zarządzania) reagowaniem kryzysowym realizowanym przez centra i organa kryzysowe naszego państwa. Należy przypuszczać, że siły zbrojne, a w dużej mierze wojska lądowe będą miały znaczący udział w zapobieganiu skutkom różnego rodzaju katastrof. Będą one ważnym ogniwem realizującym proces kierowania reagowaniem kryzysowym. Z tego względu muszą być zdolne do realizacji wybranych etapów reagowania kryzysowego przy jednoczesnej możliwości współpracy z organami terenowymi państwa i samorządami. Z powyższego wynika, że należy podjąć kroki zmierzające do określenia przydatności posiadanych przez wojsko systemów i sieci teleinformatycznych w zakresie zarządzania kryzysowego, a także określenie możliwości wykorzystania wojskowych systemów i technologii w ramach bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej Polski.
Keywords
Contributors
  • Akademia Obrony Narodowej
References
  • Dela P. i inni, Kierunki zmian struktur organizacyjnych i wyposażenia pododdziałów dowodzenia wojsk lądowych w zakresie wsparcia informatycznego procesu dowodzenia, AON. Warszawa 2008
  • Dela P., Sieci teleinformatyczne w procesie dowodzenia komponentem wojsk lądowych, Rozprawa habilitacyjna, ZN AON. Warszawa 2012
  • Janczak J. i inni, Wykorzystanie mobilnych sieci teleinformatycznych na stanowiskach dowodzenia szczebla taktycznego, AON. Warszawa 2008
  • Nowicki K. i inni, Sieci LAN, MAN i WAN – protokoły komunikacyjne, FPT.Kraków 2003
  • Ustawa z dnia 26.04.2007 r. O zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89,poz. 590)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1899-3524
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2fa76a59-43f9-435a-8c21-a0bc0dd8c628
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.