PL EN


2015 | 60 | 4 (363) | 65-78
Article title

Przewodniczący KRRiT jako organ kontroli – szczególna pozycja Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Authors
Content
Title variants
EN
President of the National Broadcasting Council – Special Position of the Council
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The Constitution of Poland sets out that the National Broadcasting Council (KRRiT) is one of bodies tasked with state auditing and protection of law, next to the Supreme Audit Office and the Ombudsman. However, as proven by the doctrine and judicature, it is difficult to position the KRRiT in the traditional three branches system, because of its mixed competencies. This unique constitutional position of the regulations related to the KRRiT makes it, however, necessary to take a special look at its audit authority.
Year
Volume
60
Issue
Pages
65-78
Physical description
Dates
published
2015-08
Contributors
References
 •  Banasiński C. (red.), R. Rittler, M. Kolasińsk. 2001. Prawo radiofonii i telewizji w Polsce w świetle standardów europejskich. Warszawa
 •  Banaszak B. 2012. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa
 •  Barta J., R. Markiewicz, A. Matlak. 2008. Prawo mediów. Warszawa
 •  Cieślak Z., I. Lipowicz, Z. Niewiadomski, G. Szpor. 2013. Prawo administracyjne. Warszawa
 •  Chałubińska-Jentkiewicz Katarzyna, Media audiowizualne. Konflikt regulacyjny w dobie cyfryzacji, Warszawa 2011;
 •  Chałubińska-Jentkiewicz K. 2010. „Zasada „must carry” – instrument ochrony interesu publicznego”. Przegląd Prawa Handlowego 2.
 • Chruściak R. 2007. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w systemie politycznym i konstytucyjnym. Warszawa
 • Czarny-Drożdżejko E. 2014. Ustawa o radiofonii i telewizji. Komentarz. Warszawa
 • Garlicki L. 2002. Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu. Warszawa
 • Garlicki L., K. Gołyński. 1996. Polskie prawo konstytucyjne. Wykłady. Warszawa
 • Hauser R., Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.). 2012. System Prawa Administracyjnego. Konstytucyjne podstawy funkcjonowania administracji publicznej. Warszawa
 • Piątek S. (red.), W. Dziomdziora, K. Wojciechowski. 2014. Ustawa o radiofonii i telewizji. Komentarz. Warszawa
 • Rakowski M. 1996. „Uwagi o ustawowej regulacji instytucji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji”. Państwo i Prawo 10
 • Sarnecki P. (red.). 2011. Prawo konstytucyjne RP. Warszawa
 • Sobczak J. 2001. Radiofonia i telewizja. Komentarz do ustawy. Kraków
 • Wąsowski K. 2014. „Status prawny Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji – próba charakterystyki”. Kwartalnik Prawa Publicznego 1.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0452-5027
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2faa9af6-f629-4e4a-a5f3-54787aa71017
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.