PL EN


2016 | 2 | 13-30
Article title

Fenomen europejskich dżihadystów

Content
Title variants
EN
Phenomenon of the European jihadists
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Radykalizacja pod sztandarami Państwa Islamskiego nie jest wyłączną domeną muzułmanów z krajów Bliskiego Wschodu, a nawet muzułmanów jako takich. Na terenach Syrii i Iraku walczy dziś przeszło 30 tys. zagranicznych bojowników z 86 państw, w tym 5 tys. Europejczyków. Są wśród nich zarówno reprezentanci drugiego i trzeciego pokolenia europejskich muzułmanów, jak i zachodni konwertyci na islam, przedstawiciele klasy niższej, średniej i wyższej, młodzi mężczyźni i młode kobiety. Tak wielka różnorodność profili europejskich dżihadystów wymaga rozpoznania wielości przyczyn i wzorów radykalizacji młodych Europejczyków. Zrozumienie fenomenu popularności radykalnej ideologii dżihadyzmu wymaga także rozpoznania uwarunkowań kulturowych, społecznych i ekonomicznych tego zjawiska. Ostatnie zamachy terrorystyczne w Paryżu i Brukseli dowodzą, że kraje europejskie mają powody obawiać się powrotu zaprawionych w boju radykałów.
EN
Radicalization under the banner of the Islamic State is not an exclusive domain of the Muslims from the Middle East, or even Muslims as such. On the territory of Syria and Iraq there are over thirty thousand of foreign fighters from eighty-six countries, including five thousand Europeans. The latter group embraces both the representatives of the second and third generation of the European Muslims, as well as the Western, Islamic proselytes, members of the middle, lower and upper class, both young men and women. Such a variety of the European jihadists demands the recognition of the multitude of causes and patterns of the radicalization of the young Europeans. Understanding of the phenomenon and popularity of the radical ideology of jihadism also calls for investigation of the social, cultural, and economic conditioning of this process. Moreover, the recent terrorist attacks in Paris and Brussels prove there is a reason for the European countries to fret the return of the seasoned radical fighters.
Contributors
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, pasamon@aps.edu.pl
References
 • Abbas, T. (2014). Radicalization in the West. In: R. Tottoli (ed.) Routledge Handbook of Islam in the West (272-288). Routledge.
 • Altran, S. (2011). Talking to the Enemy: Religion, Brotherhood, and the (Un)Making of Terrorists. Ecco.
 • Bauman, Z. (2006). Płynna nowoczesność. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Peritz, A. & Meller, T. (2014). The Islamic State of Sexual Violence, Foreign Policy 16.09.2014, http://foreignpolicy.com/2014/09/16/the-islamic-state-of-sexual-violence/
 • Bakker, E. & Roy van Zuijdewijn, J. (2015). Jihadist Foreign Fighter Phenomenon in Western Europe: A Low-Probability, High-Impact Threat. International Centre for Counter-Terrorism. Research Paper. The Hague. http://icct.nl/wp-content/uploads/2015/11/ICCT-Bakker-DeRoyvanZuijdewijn-Jihadist-Foreign-Fighter-Phenomenon-in-Western-Europe-October2015.pdf
 • Bierut, O. (2015). Będę rodzić terrorystów. Gazeta Wyborcza. 15.01.2015, http://wyborcza.pl/duzyformat/1,142475,17251594,Bede_rodzic_terrorystow.html
 • Bouzar, D. (2015a). Comment sortir de l'emprise "djihadiste"? Les éditions de l'Atelier.
 • Bouzar, D. (2014a., Désamorcer l'islam radical: Ces dérives sectaires qui défigurent l'islam. Les Editions de l'Atelier.
 • Bouzar, D. (2014b). Ils cherchent le paradis, ils ont trouvé l'enfer. Les Editions de l'Atelier.
 • Bouzar, D. (2015b). La vie après Daesh. Les Editions de l'Atelier.
 • Bouzar, D. & Caupenne Ch. & Valsan S. (2014). La métamorphose opérée chez le jeune par les nouveaux discours terrorists. Ekspertyza. http://www.bouzar-expertises.fr/images/docs/METAMORPHOSE.pdf
 • Butler, D. (2015). Terrorism science: 5 insights into jihad in Europe. Nature News”, 2 grudnia 2015.
 • CPDSI (2014). Bilan pédagogique annuel 2014 du C.P.D.S.I. http://www.cpdsi.fr/wp-content/uploads/2016/02/SYNTHESE-BILAN-PEDAGOGIQUE-ET-FINANCIER-2014-CPDSI-2.pdf
 • CPDSI (2015). Rapport d’activité annuel 2015 du C.P.D.S.I. http://www.cpdsi.fr/wp-content/uploads/2016/03/rapport_activite_annuel-2015_CPDSI.pdf
 • Esposito, J. L. (2002). What everyone needs to know about Islam. Oxford, New York: Oxford University Press.
 • Ferguson, N. (2006). Prawdziwy zmierzch Zachodu. Newsweek, http://www.newsweek.pl/prawdziwy-zmierzch-zachodu,44865,1,1.html
 • Global Terrorism Index, (2014). Measuring and Understanding the Impact of Terrorism, Institute for Economic & Peace, http://www.visionofhumanity.org/sites/default/files/Global%20Terrorism%20Index%20Report%202014_0.pdf
 • Haslam, S. A. & Reicher S. D. & Platow, M. J. (2011). The New Psychology of Leadership: Identity, Influence and Power. Psychology Press.
 • Hussain, G. & Saltman, E. M. (2014). Jihad Trending: A Comprehensive Analysis of Online Extremism and how to counter it, http://www.quilliamfoundation.org/wp/wp-content/uploads/publications/free/jihad-trending-quilliam-report.pdf
 • Jaber, H. (2015). Szokująca instrukcja ISIS. Państwo Islamskie radzi, jak sprzedawać, bić i gwałcić niewolnice, Polska Times, http://www.polskatimes.pl/artykul/3684422,szokujaca-instrukcja-isis-panstwo-islamskie-radzi-jak-sprzedawac-bic-i-gwalcic-niewolnice,id,t.html
 • Kneissl, K. (2012). Testosteron macht politik. Braumüller Verlag.
 • Kocik, J. (2014). Niebieskie oczy, uśmiech i karabin w ręku. Kim są nastoletnie bojowniczki Państwa Islamskiego, TVP Info. http://www.tvp.info/17191001/niebieskie-oczy-usmiech-i-karabin-w-reku-kim-sa-nastoletnie-bojowniczki-panstwa-islamskiego
 • L’OBS (2016). Portret zamachowca. Forum, 7, s. 30-33.
 • Massey, D. & Meegan R. (2014). The Anatomy of Job. The How, Why and Where of Employment Decline. Routledge.
 • Napiórkowska, A. (2015). Młodzi Francuzi jadą na dżihad, Gazeta Wyborcza, http://wyborcza.pl/magazyn/1,143014,17231830,Mlodzi_Francuzi_jada_na_dzihad.html
 • Pasamonik, B. (2013). Rola płci w integracji europejskich muzułmanów. Warszawa: Wydawnictwo NOMOS.
 • Pasamonik, B. (2015). Fundamentalizm kulturowy jako współczesna kontrkultura. Na przykładzie konwersji na islam. W: T. Maślanka & R. Wiśniewski (red.). Kultury kontestacji. Dziedzictwo kontrkultury i nowe ruchy społecznego sprzeciwu (s. 57-72). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Paris Match (2015). Paryż Rożawa, wspólna sprawa, Forum, 17, 19-21.
 • Rafiq, H. & Malik, N. (2015). Caliphettes: Women and the Appeal of Islamic State, Quilliam.
 • Reicher, S. D. & Haslam S. A. (2016). Fueling Terror: How Extremists Are Made, Scientific American Mind. 27, 3.
 • Sadowski, M. (2014). Naskh – metoda usuwania sprzeczności w prawie islamu. W: M. Sadowski & A. Spychalska & K. Sadowa (red.). Rozprawa o metodzie prawa i polityki (57-75). Wrocław: Wrocławskie Studia Erazmienskie.
 • Sasnal, P. (2015). Islamski radykalizm to wydmuszka, Krytyka polityczna, 43, 275-278.
 • Sasnal, P. (2016). Pierwszy rok zemsty, Polityka, 27, 51-53.
 • SOUFAN GROUP (2015), Foreign fighters. An Updated Assessment of the Flow of Foreign Fighters into Syria and Iraq. December.
 • Stefanicki, R. (2016). Seksualny dżihad kalifatu, Gazeta Wyborcza, 13.03.2016, http://wyborcza.pl/1,75477,19760846,seksualny-dzihad-kalifatu.html
 • Stern, J. & Berger J.M. (2015). ISIS. The state of terror. New York: Harper Collins Publishers. Poushter, J. (2015). In nations with significant Muslim populations, much disdain for ISIS BY. Pew Research Center, 17 listopada 2015. Źródło: http://www.pewresearch.org/fact-tank/2015/11/17/in-nations-with-significant-muslim-populations-much-disdain-for-isis/.
 • Rolecki, M. (2016). Kto zostaje terrorystą? Gazeta Wyborcza (18). 1 kwietnia 2016.
 • Urzędowska, M. (2015). Prof. Olivier Roy: Dżihad się nie uda, Gazeta Wyborcza, 3 października 2015, http://wyborcza.pl/magazyn/1,148433,18955410,prof-olivier-roy-dzihad-sie-nie-uda.html
 • Urzędowska, M. & Wieliński, B. T. (2014). Kalifat kusi adeptów świętej wojny z Zachodu, Gazeta Wyborcza, 19 września 2014, http://wyborcza.pl/1,76842,16668569,Kalifat_kusi_adeptow_swietej_wojny_z_Zachodu.html#ixzz44qFpf2t5
 • Tajfel, H. & Turner, J. C. (1986). The Social Identity Theory of Inter-group Behavior. In: S. Worchel & L. W. Austin (ed.). Psychology of Intergroup Relations (7-24). Chicago: Nelson-Hall
 • Wachnicki, M. (2015). Islamiści z Syrii zarzucili sieć na nastolatki z Europy. Piszą "moja perełko, tęsknię, przyjedź do mnie"; Gazeta Wyborcza, 24 lutego 2105, http://wyborcza.pl/1,76842,17476393,Islamisci_z_Syrii_zarzucili_siec_na_nastolatki_z_Europy_.html#ixzz45Mduo8GV
 • Whitehead, S. M. & Barrett Frank J. (2001). The Masculinities Reader. Cambridge: Polity Press.
 • Zimbardo, P. (2008). Efekt Lucyfera. Dlaczego dobrzy ludzie czynią zło? Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Zimbardo P. & Coulombe N. (2015). Gdzie Ci mężczyźni? Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISBN
978-83-7977-246-9
ISSN
2451-2877
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2fac47c7-6c42-4a42-a6d1-19aab7d1f614
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.