PL EN


2018 | 522 | 317-330
Article title

Sprawozdawczość finansowa – wykorzystanie informacji finansowych i niefinansowych przez kierowników jednostek

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Sprawozdania finansowe odgrywają istotną rolę jako niezbędne źródło informacji przy podejmowaniu decyzji, szczególnie przez kadrę kierowniczą. W artykule przedstawiono wyniki badania ankietowego przeprowadzonego w I kwartale 2017 r. i 2018 r. wśród menedżerów jednostek gospodarczych sklasyfikowanych jako duże podmioty gospodarcze. Wyniki badań pozwoliły określić, jakie są najczęściej wykorzystywane informacje finansowe i niefinansowe zawarte w raporcie finansowym przy podejmowaniu decyzji.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2fb38392-4815-4052-abbd-9861f6bad2e4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.