PL EN


Journal
2020 | 13 | 9-30
Article title

Poland’s European Policy 2015–2019 in the Perspective of Liberal Intergovernmentalism

Authors
Content
Title variants
PL
Polityka europejska Polski w latach 2015–2019 w ujęciu liberalnej międzyrządowości
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The purpose of this article is to evaluate Poland’s European policy during the first term of the Law and Justice party government (2015–2019) in terms of participation in the general debate on the future of the EU. The theoretical background is the liberal intergovernmentalism, and the main thought is the statement that in the analyzed years Poland pursued a policy that did not take into account the basic assumptions of liberal intergovernmentalism treated normatively. The Polish authorities did not present concepts consistent with the internal Polish “community of views”, and when selecting partners and negotiating methods, they pursued an ideological policy, focusing on one partner with little potential. Despite these shortcomings, it was possible to maintain the shape of the institutions and procedures dominating in the EU favorable from the point of view of Poland’s pragmatically understood interests. Poland’s non-confrontational attitude to day-to-day politics also played a positive role here.
PL
Celem niniejszego artykułu jest dokonanie oceny polityki europejskiej Polski w okresie pierwszej kadencji rządów partii Prawo i Sprawiedliwość (2015–2019) w zakresie udziału w generalnej debacie o przyszłości UE. Tłem teoretycznym jest liberalna międzyrządowość, a główną myślą stwierdzenie, że Polska prowadziła w badanych latach politykę nieuwzględniającą zasadniczych założeń liberalnej międzyrządowości traktowanej normatywnie. Władze Polski nie prezentowały koncepcji zgodnych z wewnątrzpolską „wspólnotą poglądów”, a przy doborze partnerów oraz metod negocjacyjnych prowadziły politykę nacechowaną ideologicznie, orientując się na jednego partnera o niewielkim potencjale. Pomimo tych niedociągnięć udało się jednak utrzymać korzystny z punktu widzenia pragmatycznie rozumianych interesów Polski kształt instytucji i procedur dominujących w UE. Dużą rolę pozytywną odegrało tu niekonfrontacyjne podejście Polski do tzw. polityki codziennej.
Journal
Year
Issue
13
Pages
9-30
Physical description
artykuł naukowy
Dates
published
2020-10-10
Contributors
author
  • Uniwersytet Warszawski
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1899-3109
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2fb6fe5a-37cb-4575-b22c-05efa5a9d5a8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.