PL EN


2016 | 65 | 53-60
Article title

Этимология чешских названий барбариса

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Etymology of Czech Terms for the Barberry
Languages of publication
RU
Abstracts
EN
The paper dealing with etymological explication of Czech terms for the barberry explains semantic motivation of terms for the European barberry (Berberis vulgaris L.), indigenous in this country. Lexical material is classifi ed into 14 groups according to their semantic motivation. The woody plant has been named by its effects and physiological characteristics: it causes diarrhoea (dřišťál), fruits and leaves are sour (octák); by external marks: a thorny plant (dráč); by practical utilization of fruits for drink preparation (octák, pivník, psí víno, divoké víno); by legends and myths (Kristova koruna, koruna Krista Pána, Krista Pána plač). Common is transmission of terms of other plants to the barberry, based especially on similar fruits resembling the barberry fruits with their form or colour (kaliník, vlašská kalina, farářovy čepičky, bezinki, šípkové jablko). Also loanwords from German (surouch, vančár, vanžár) and Latin (berberka) have been registered.
Year
Volume
65
Pages
53-60
Physical description
Document type
artytuł
Dates
published
2016
Contributors
 • Etymologické oddělení Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky
References
 • Аникин А. Е., 2007–, Русский этимологический словарь, т. 1–, Москва.
 • Анненков Н. И., 1878, Ботанический словарь, Санктпетербург.
 • Ахтаров Б., 1939, Материали за български ботаничен речник събрани от Б. Давидови А. Явашев, подредени от М. Шосеви П. Балабанова, допълнени и редактирани от Б. Ахтаров, София.
 • Симоновић Д., 1959, Ботанички речник. Имена биљака, Београд.
 • Янышкова И., 1988, Названия бересклета в славянских языках, [в:] Этимология 1985, с. 39–49.
 • ALJ: Картотека чешского народного языка отдела диалектологии Института чешского языка АН ЧР в Брно.
 • Barlè J., 1936, Prinosi slovenskim nazivima bilja, „Zbornik za narodni život i običaje Južnih Slavena“, knj. 30, sv. 2, s. 181–228.
 • Bartoš F., 1886–1895, Dialektologie moravská, d. 1: Nářečí slovenské, dolské, valašské a lašské (1886); d. 2: Nářečí hanácké a české (1895), Brno.
 • Bartoš F., 1906, Dialektický slovník moravský, Praha.
 • Basaj M., Siatkowski J., 2006, Bohemizmy w języku polskim. Słownik, Warszawa.
 • Berneker E., 1908–1914, Slavisches etymologisches Wörterbuch, Bd. 1–2, Heidelberg.
 • Buffa F., 1972, Vznik a vývin slovenskej botanickej nomenklatúry. K histórii slovenskéhoodborného slovníka, Bratislava.
 • Carnoy A., 1959, Dictionnaire étymologique des noms grecs de plantes, Louvain.
 • Čižmář J., 1946, Lidové lékařství v Československu, d. 1–2, Brno.
 • ESStč, Elektronický slovník staré češtiny (http://vokabular.ujc.cas.cz).
 • Gebauer J., 1903, Slovník staročeský, d. 1, Praha.
 • Hadač E., 1996, Lidová jména rostlin v západních Čechách, „Sborník Západočeského muzea v Plzni. Příroda“, 94, s. 5–22.
 • Holub J., Kopeč n ý F., 1952, Etymologický slovník jazyka českého, Praha.
 • Janyšková I., 2001, Poznámky k staroslověnskému pivo, „Slavia“, r. 70, s. 361–363.
 • Jirásek V., Zadina R., Blažek Z., 1957, Naše jedovaté rostliny, Praha.
 • Jungmann J., 1835–1839, Slovník česko-německý, d. 1–5, Praha.
 • Kálal M., 1924, Slovenský slovník z literatúry aj nárečí. Slovensko-č eský slovní k a č eský ukazovatel’. S praktickou mluvnicou č eskoslovenskou, Banská Bystrica.
 • Klein E., 1966, A Comprehensive Etymological Dictionary of the English Language, Vol. 1: A–K, Amsterdam : London : New York.
 • Kluge F., Seebold E., 2002, Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, 24 Aufl ., Berlin : New York.
 • Kosík V., 1941, Slovník lidových názvů rostlin, Praha.
 • Květena , 1997, Květena České republiky 1, eds. S. Hejný, B. Slavík, Praha.
 • Lajnert J., 1954, Rostlinske mjena serbske, němske, łaćanske, rjadowane po přirodnym systemje, Berlin.
 • Lexikon, 2001, Lexikon zur byzantinischen Gräzität besonders des 9.–12. Jahrhunderts, Bd. 1, Wien.
 • Lokotsch K., 1927, Etymologisches Wörterbuch der europäischen (germanischen, romanischen und slavischen) Wörter orientalischen Ursprungs, Heidelberg.
 • Machek V., 1954, Česká a slovenská jména rostlin, Praha.
 • Machek V., 1968, Etymologický slovník jazyka českého, Praha.
 • Majewski E., 1894, Słownik nazwisk zoologicznych i botanicznych polskich, t. 2: Słownik łaciń sko-polski, Warszawa.
 • Makowiecki S., 1936, Słownik botaniczny łacińsko-małoruski, Kraków.
 • Marzell H., 1959, Wörterbuch der deutschen Pfl anzennamen, Bd. 1: Abelia – Cytisus, Leipzig.
 • Mathioli, 1596, Herbář aneb bylinář… Petra Ondřeje Mathiola… z německého pak jazyka v český přeložený od Adama Hubera z Rysnbachu D. – Danyele Adama z Veleslavína, Praha.
 • Matzenauer A., 1870, Cizí slova ve slovanských řečech, Brno.
 • Newerkla S. M., 2004, Sprachkontakte Deutsch – Tschechisch – Slowakisch : Wö rterbuch der deutschen Lehnwö rter im Tschechischen und Slowakischen : historische Entwicklung, Beleglage, bisherige und neue Deutungen, Frankfurt am Main.
 • Polívka F., 1900, Názorná květena zemí koruny české, sv. 2, Olomouc.
 • Rejzek J., 2001, Český etymologický slovník, Voznice.
 • Rostafiński J., 1900, Symbola ad historiam naturalem medii aevi, vol. 1–2, Cracoviae.
 • Rystonová I., 2007, Průvodce lidovými názvy rostlin i jiných léčivých přírodnin a jejich produktů, Praha.
 • Sauerhoff F., 2003, Etymologisches Wörterbuch der Pfl anzennamen. Die Herkunft der wissenschaftlichen, deutschen, englischen und französischen Namen, Stuttgart.
 • Sloboda D., 1852, Rostlinnictví čili Návod k snadnému určení a pojmenování rostlin v Čechách, Moravě a jiných zemí rakouského mocnářství domácích, Praha.
 • SSJ, 1959–1968, Slovník slovenského jazyka, d. 1–6, Bratislava.
 • Šmilauer V., 1969, Německé prvky v české botanické nomenklatuře, [in:] Slawischdeutsche Wechselbeziehungen in Sprache, Literatur und Kultur, eds. W. Kraus, Z. Stieber, J. Bělič, V. I. Borkovskij, Berlin, S. 198–211.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2fb8858a-c8a8-4254-bc77-492373f0b5eb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.