PL EN


2010 | 2(38) | 101-112
Article title

Ekonomia matematyczna XIX wieku – Józef Maria Hoene-Wroński

Authors
Title variants
EN
Mathematical Economics of the 19th Century – Józef Maria Hoene-Wroński
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Among researchers who use methods and tools of mathematical sciences in the description of economic phenomena and processes, Józef Maria Hoene-Wroński occupies a prominent place. His works on social economy in which he attempts to mathematically define relations holding between elements of economic processes place him among the forerunners of mathematical economics in Poland. Relying on assumptions of absolute philosophy and scientific messianism, he presents an interesting approach towards the aim and principles of social economy. He formulates an original theory of value and develops a novel, dynamic economic system in which he highlights the possibilities that mathematical methods and tools bring.
Contributors
author
 • Katedra Zastosowań Matematyki w Instytucie Ekonomii i Zarządzania na Wydziale Nauk Społecznych KUL
References
 • Bochenek M.: Prekursorzy ekonomii matematycznej w Polsce. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2008.
 • Czerwiński Z., Maciejewski W., Smoluk A., Zadora K.: Ekonometria. Nadzieje, osiągnięcia, niedostatki. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1987.
 • Dickstein S.: Hoene Wroński. Jego życie i prace. Kraków: Nakładem Akademii Umiejętności 1896.
 • Gawecki B. J.: Wroński i o Wrońskim. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1958.
 • Guzicki L., Żurawicki S.: Historia polskiej myśli społeczno-ekonomicznej do roku 1914. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne 1969.
 • Hoene-Wroński J. M.: System ekonomiczno przemysłowy Adama Smitha. Wstęp do ekonomji politycznej. Warszawa: Wydawnictwo M. Arcta 1912.
 • Marczewski E.: Rozwój matematyki w Polsce. Kraków: Polska Akademia Umiejętności, Historia Nauki Polskiej w Monografiach 1948.
 • Mirowski Ph.: The effortless economy of science? Durham: Duke University Press 2004.
 • Stankiewicz W.: Historia myśli ekonomicznej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne 2000
 • Żurawicki S.: Ekonomia polityczna a matematyka. Zagadnienia metodologiczne. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne 1961.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2fbb9581-f1df-48db-a94f-2eedab900266
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.