PL EN


2014 | 7 | 2(13) | 9-36
Article title

Dessiné et gravé… Francuskie drzeworyty w polskich tygodnikach ilustrowanych XIX w. na przykładzie tygodnika „Wędrowiec” (część I)

Content
Title variants
EN
French woodcuts in Polish weekly illustrated magazines in 19th century on example of the Warsaw weekly magazine “Wędrowiec” (part I)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono rezultaty badań sylwetek oraz twórczości artystycznej 22 artystów francuskich, których drzeworyty w drugiej połowie XIX w. zamieszczał warszawski tygodnik „Wędrowiec”. Podano, dotychczas w polskim piśmiennictwie nieopracowane, biogramy 7 wybranych artystów: Emile’a Bayarda, Henriego Blancharda, Adolphe’a Gusmana, Henriego Hildibranda, Julesa Huyota, Adolphe’a-Fracoisa Pannemakera oraz Edouarda Riou. W aneksie zebrano dane dotyczące biografii, dorobku artystycznego, liczby i tematyki ilustracji wymienionych wyżej oraz pozostałych 15 drzeworytników i rysowników: Antoine’a V. Bertranda, Hercule’a L. Catenacciego, Huberta Clergeta, Alexandre’a de Bara, A. Domsa [imię nieznane], Gustave’a Dorégo, Felixa-Jeana Gaucharda, Louisa-Alphonse’a Gerarda, Richarda Illnera, Charlesa Laplante, Théodore’a F. Lixa, Eugena L. Meuniera, Alphonsa-Marie de Neuville’a, Alfreda Sargenta oraz Isidore’a J. Taylora.
EN
The article presents biographies and analyses of artistic works of 22 French woodcutters and illustrators whose woodcuts were published by the weekly magazine “Wędrowiec” in Warsaw in the middle of the 19th century. In seven cases (Emile Bayard, Henry Blanchard, Adolph Gusman, Henry Hildibrand, Jules Huyot, Adolph-Fracois Pannemaker, and Edouard Riou), full biographies are presented. The remaining ones (Antoine V. Bertrand, Hercule L. Catenacci, Hubert Clerget, Alexandre de Bar, A. Doms, Gustave Doré, Felix-Jean Gauchard, Louis-Alphonse Gerard, Richard Illner, Charles Laplant, Théodore F. Lix, Eugene L. Meunier, Alphonse-Marie de Neuville, Alfred Sargent, and Isidore J. Taylor) are presented in a shortened form due to space constraints. To the best of the author's knowledge, this is the first occurrence of biographies of these artists in Polish literature.
Year
Volume
7
Issue
Pages
9-36
Physical description
Dates
published
2014-12
Contributors
References
 • Aurenche Marie-Laure, L’invention des magazines illustrés au XIXe siècle, d’après la Correspondance générale d’Édouard Charton (1824−1890) [online]. Médias 19 [dostęp 31 października 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://www.medias19.org/index.php?id=331.
 • Béraldi Henri, Les Graveurs du XIXe siècle. Guide de l’amateur d’estampes moderns. Libraire L. Conquet Paris 1885−1892.
 • Blanc Charles, Grammar of painting and engraving. Translated from the French by Kate Newell Doggett, New York 1874.
 • Bryan’s dictionary of painters and engravers. New edition revised and enlarged under the supervision of George C. Williamson, New York−London 1903.
 • Cundall Joseph, A brief history of wood-engraving from its invention, London 1895.
 • Delaborde Henri, Engraving – its origin, processes and history. Translated by R. A. M. Stevenson, London 1886.
 • Dictionnaire général des artistes de l’École française depuis l’origine des arts du dessin jusqu’à nos jours : architectes, peintres, sculpteurs, graveurs et lithographes. Ouvrage commencé par Émile Bellier de La Chavignerie, continué par Louis Auvray, Paris 1882−1885.
 • Encyklopedia wiedzy o książce, pod red. Aleksandra Birkenmajera, Bronisława Kocowskiego, Jana Trzynadlowskiego, Wrocław 1971.
 • Gusman Pierre, La gravure sur bois en France au XIX siècle, Paris 1929.
 • Krużel Krzysztof, Wśród starych rycin. Wybrane zagadnienia opracowania formalnego dawnej grafiki, Kraków 1999.
 • Linton William James, The history of wood-engraving in America, Boston 1882.
 • Pieńkos Andrzej, Gustave Doré − portret artysty doby wczesnego kapitalizmu, [w:] Wizerunek artysty. Studia z dziejów sztuki XIX i XX wieku, pod red. Małgorzaty Kitowskiej-Łysiak i Piotra Kosiewskiego, Lublin 1996.
 • Pieńkos Andrzej, W poszukiwaniu idealnej księgi. Doré, Hugo i nowoczesna ilustracja, „Ikonotheka. Prace Instytutu Historii Sztuki UW” t. 11: 1996, s. 137–167.
 • The Dictionary of Art, Oxford 1996.
 • Wilder Hieronim, Grafika. Drzeworyt, miedzioryt, litografia. Wskazówki dla bibliotekarzy i miłośników sztuki, Lwów 1922.
 • Zola Émile, Słuszna walka. Od Courbeta do impresjonistów. Antologia pism o sztuce. Wybór i wstęp Gaëtan Picon. Opra. Jean-Paul Bouillon. Przekład i posłowie Hanna Morawska, Warszawa 1982.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2fbfdfd9-8d6f-4a32-bca3-b3888c080c5d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.