PL EN


2014 | 4(9) | 52-63
Article title

Wpływ eko-trendu na komunikację z nabywcami

Authors
Content
Title variants
EN
Impact of the Eco-Trend on Communication with Purchasers
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Osiągnięcie określonego poziomu świadomości ekologicznej powoduje, że konsumenci zaczynają postrzegać swoje decyzje zakupowe z nieco innej perspektywy ‒ produkty przyjazne środowisku coraz bardziej zyskują na popularności. Klienci wymagają proekologiczności od nabywanych dóbr. W artykule zaprezentowane zostały wybrane proekologiczne działania podejmowane przez producentów sprzętu RTV/AGD. Pokazano proces ich komunikowania się z potencjalnymi nabywcami. W procesie tym ważne są nie tylko głośne akcje promocyjne, ale całościowa polityka informacyjna skierowana do szerokiego grona odbiorców. Bez wątpienia wyjście poza deklaracje i podejmowanie faktycznych działań lub angażowanie się w już istniejące eko-inicjatywy dowodzi rzeczywistej troski o dobro klienta, a docelowo również środowiska naturalnego. Coraz więcej podmiotów ma świadomość siły trendu ekologizacji i konsekwencji zignorowania zmian w zachowaniach rynkowych konsumentów.
EN
Achievement of a definite level of ecological awareness causes that consumers begin to perceive their purchasing decisions from a little bit different perspective ‒ the environment- friendly products become more and more popular. Customers require the proecological stance of the goods they purchase. In her article, the author presented some proecological measures being undertaken by manufacturers of radio and television devices and domestic electric appliances. She presented the process of their communication with potential purchasers. In this process, there are important not only far-famed promotional actions but the comprehensive information policy addressed to a wide range of recipients. No doubt, excessing declarations and undertaking actual actions or being involved in the already existing eco-initiatives proves the real concern about customer’s best interest and, finally, also the natural environment. More and more entities are aware of the power of the trend for the greening and consequences of ignoring the changes in the consumers’ market behaviours.
Year
Issue
Pages
52-63
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-6929
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2fd99dd9-5b76-48d3-bb4f-2f4c2b601d5b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.