PL EN


2014 | 1 | 7-10
Article title

Feeding difficulties in patients with advanced dementia – an analysis of convictions of Norwegian and Polish care staff

Content
Title variants
Trudności w żywieniu pacjentów w zaawansowanym stadium demencji – analiza przekonań norweskiego i polskiego personelu opiekuńczego
Languages of publication
EN
Abstracts
Background. Feeding difficulties in severely demented patients present a significant challenge for all involved in care. ecent studies have found that there are differences between nurse’s attitudes toward artificial nutrition and hydration in different countries. Objectives.the aim of the study was to offer an analysis of convictions of norwegian and Polish caring staff toward feeding problems in patients with advanced dementia and explore the w ay they cope with such situations. Material and methods.the data was collected in the “engensenteret” nursing home in Bergen (Norway) and in Medical centre nursing home in Brzeg (Poland). the study group comprised 52 participants and involved staff taking care of severely demented patients. a self-constructed questionnaire was used. Results.contrary to the norwegians, all Polish respondents favored forced feeding of severely demented patients. almost half of respondents suggested that any decisions about aggressive feeding should be made separately by physician and none would offer decision-making power to the patient’s family. Polish respondents stated significantly more often that artificial nutrition will improve quality of life in demented patients. Conclusions 1. the convictions of norwegian and Polish respondents according introduction of artificial nutrition in end-stage dementia and its efficiency in this population were significantly different. 2. the respondents of both nations would generally delegate the decision-making power separately to the physician. 3. the development of nutritional guidelines for advanced dementia and correction of common misconceptions about the effectiveness of aggressive nutritional intervention in this popu lation is recommended.
Wstęp. Trudności w odżywianiu pacjentów w zaawansowanej demencji stanowią ogromne wyzwanie dla personelu sprawującego nad nimi opiekę. Liczne badania potwierdziły, że postawy pielęgniarek wobec problemu sztucznego odżywienia i nawadniania pacjentów są różne w poszczególnych państwach. Cel pracy. Analiza przekonań norweskiego i polskiego personelu opiekuńczego, dotyczących problemów w odżywianiu występujących u pacjentów z zaawansowaną demencją i wyjaśnienie, jak respondenci sobie z nimi radzili. Materiał i metody. Badanie przeprowadzono w domu opieki “Engensenteret” w Bergen (Norwegia) oraz w Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu (Polska). Grupa badana składała się z 52 członków personelu opiekuńczego. Jako narzędzia badawczego użyto kwestionariusza własnej konstrukcji. Wyniki. Wszyscy polscy respondenci, w przeciwieństwie do grupy norweskiej, opowiadali się za przymusowym karmieniem pacjentów z zaawansowaną demencją. Prawie połowa respondentów twierdziła, iż każdą decyzję dotyczącą sztucznego odżywiania i nawadniania powinien podjąć lekarz, nikt z badanych nie oddałby prawa decyzji w tej sprawie rodzinie chorego. Polscy respondenci twierdzili istotnie częściej, że sztuczne odżywianie poprawia ogólną jakość życia chorego na demencję. Wnioski. 1. Przekonania norweskich i polskich respondentów dotyczące podejmowania sztucznego odżywiania w zaawansowanej demencji oraz jego efektywności dla tej populacji chorych były znacząco różne. 2. Według większości respondentów prawo do podejmowania każdej decyzji dotyczącej rozpoczęcia sztucznego odżywiania ma jedynie lekarz. 3. Należy opracować ogólne wytyczne i standardy polityki żywieniowej w stosunku do chorych z zaawansowaną demencją, a także wyjaśnić częste nieporozumienia związane z domniemaną efektywnością sztucznego odżywiania w tej populacji pacjentów.
References
 • Princea M, Brycea R, Albanesea E, et al. The global prevalence of dementia: a systematic review and metaanalysis. Alzheimers Dement 2013; 9: 63–75.
 • Klich-Rączka A. Co lekarz rodzinny powinien wiedzieć o otępieniu. Prz Lek 2006; 10: 58–66.
 • Hjort PF, Waaler HT . Demens frem mot 2050. Tidsskr Nor Legeforen 2010; 13–14: 1356–1358.
 • Durda M. Organizacja opieki nad osobami z demencją w Polsce na tle krajów rozwiniętych i rozwijających się. Gerontol Pol 2010; 18: 76–85.
 • McNamara EP, Kennedy NP. Tube feeding patients with advanced dementia: an ethical dilemma. Proc Nutr Soc 2001; 60:179–185.
 • Amella E. Eating and feeding issues in older adults with dementia: part I; assessment. Am J Nurs 2008; 108: 51–52.
 • Wilmot S, Legg L, Baratt J. Ethical issues in the feeding of patients suffering from dementia: a focus group study of hospital staff responses conflicting principles. Nurs Ethics 2002; 5: 599–610.
 • Rawski B, Poniewierka E. The influence of chronic neurological diseases on the nutrition status and prevalence of gastroenterological disorders among patients of Residential Care Home for elderly people. Fam Med Prim Care Rev 2011; 13: 744–749.
 • Volkert D, Berner YN . ESPEN guidelines on enteral nutrition: geriatrics. Clin Nutr 2006; 25: 330–360.
 • Shapiro DS, Friedmann R. To feed or not to feed the terminal demented patient – is there any question? IMAJ 2006; 8: 507–508.
 • Van Dijk Y, Sonnenblick M. Enteral feeding in terminal dementia – a dilemma without a consensual solution. IMAJ 2006; 8: 503–504.
 • Chernoff R. Tube feeding patients with dementia. Nutr Clin Pract 2006; 21: 142–146.
 • Schaffer M. Ethical problems in end-of-life decisions for elderly Norwegians. Nurs Ethics 2007; 14: 242–256.
 • Brotherton A, Carter B. Percutaneous endoscopic gastrostomy feeding in nursing homes: relatives’ perceptions. Clin Nurs Res 2007; 16: 350–369.
 • Mitchell SL, Berkowitz RE , Lawson FM, et al. A cross-national survey of tube-feeding decisions in cognitively impaired older persons. J Amer Soc 2000; 48: 391–397.
 • Shega JW, Hougham GW, Stocking CB. et al. Barriers to limiting the practice of feeding tube placement in advanced dementia.J Palliat Med 2003; 6: 885–893.
 • Jaul E, Singer P, Calderon-Margalit R. Tube feeding in the demented elderly with severe disabilities. IMAJ 2006; 8: 870–874.
 • Kejriwal K. Does tube feeding prevent pneumonia? JIAG 2006; 2: 34–36.
 • Monteleoni C, Clark E. Using rapid-cycle quality improvement methodology to reduce feeding tubes in patients with advanced dementia. Brit Med J 2004; 329: 491–494.
 • Norberg A, Hirschfeld M, Davidson B, et al. Ethical reasoning concerning the feeding of severely demented patients: an international perspective. Nurs Ethics 1994; 1: 3–13.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2fdb270e-252b-419d-a439-4cad355619be
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.