PL EN


2017 | 498 | 297-305
Article title

Antykryzysowe reformy w Europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
Autor analizuje i ocenia wprowadzone zmiany systemu instytucjonalnego Europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej pod kątem ich skuteczności w przeciwdziałaniu kryzysom. Analizowane są takie zagadnienia, jak: zaostrzenie reguł dotyczących deficytów budżetowych, co znalazło odzwierciedlenie w przyjęciu tzw. sześciopaku i dwupaku oraz paktu fiskalnego, utworzenie funduszy pomocowych w formie Europejskiego Mechanizmu Stabilizacji Finansowej; Europejskiego Instrumentu Stabilności Finansowej i Europejskiego Mechanizmu Stabilności (ESM), co było wyrazem zrelatywizowania interpretacji zasady no bailout (art. 125 TFUE), wprowadzenie instrumentu Bezpośrednie transakcje monetarne, który zakłada skup przez EBC obligacji zadłużonych krajów członkowskich, utworzenie unii bankowej, inicjatywę utworzenia unii rynku kapitałowego i postulat wspólnego gwarantowania kredytów. W końcowej części artykułu autor wskazuje na konieczność kontynuowania przedsięwzięć reformatorskich w strefie euro.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2fdbf21f-b666-4eac-b665-5e4211ffb0de
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.