PL EN


2015 | 1(15) | 141-162
Article title

Promocja produktów tradycyjnych i kuchni regionalnych

Authors
Content
Title variants
EN
Promotion of traditional products and regional cuisine
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Produkty tradycyjne oraz oferty kuchni regionalnych są ważną przesłanką podejmowania decyzji przez miliony turystów o kierunkach podróży turystycznych. Produkty tradycyjne to takie, których jakość lub wyjątkowe cechy wynikają ze stosowania tradycyjnych metod produkcji. Produkty tradycyjne oraz potrawy i napoje są ważnym elementem dziedzictwa kulinarnego poszczególnych miejscowości i regionów turystycznych. Promocja produktów i kuchni regionalnych pełni ważną rolę w popularyzacji i pielęgnowaniu dziedzictwa kulinarnego. W promocji produktów tradycyjnych i kuchni regionalnych, oprócz podstawowych, ważną rolę odgrywają uzupełniające formy promocji, takie jak: lokalne i regionalne imprezy folklorystyczne, festiwale, festyny, konkursy, dożynki, targi turystyczne oraz dni miast i wsi.
EN
Traditional products and offers of regional cuisine are important decision-making information for millions of tourists in choosing directions of tourist destination. Traditional products are those whose quality and unique characteristics are resulting from the use of traditional methods of production. Traditional products and food and drinks are an important part of the culinary heritage of individual towns and tourist areas. Promotion of products and regional cuisine plays an important role in popularizing and nurturing culinary heritage. In promotion of traditional and regional cuisine, in addition to basic promotion instruments, important role is played by complementary forms of promotion, such as local and regional folklore events, festivals, fairs, competitions, harvest festivals, fairs and days of towns and villages.
Year
Issue
Pages
141-162
Physical description
References
 • 1. Altkorn J., Podstawy marketingu, Instytut Marketingu, Kraków 1999.
 • 2. Bilska B., Perspektywy rozwoju produktów regionalnych i tradycyjnych, „Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym” 2008, nr 102.
 • 3. Bockenhein K., Przy polskim stole, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław 2004.
 • 4. Gajowiak D.K., Produkty regionalne szansą poprawy konkurencyjności Polski w Unii Europejskiej, „Zeszyty Naukowe SGGW” 2006, t. 15, Problemy Rolnictwa Światowego.
 • 5. Iwan B., Region świętokrzyski i jego tradycje kulinarne, [w:] Gastronomia w ofercie turystycznej regionu, red. Z.J. Dolatowski, B. Kołożyn-Krajewska, Wyd. WSHiT, Częstochowa 2010.
 • 6. Iwan B., Strategie marketingowe możliwe do realizacji w przedsiębiorstwach turystycznych, „Zeszyty Naukowe WSTiJO” 2010, z. 5 (1).
 • 7. Iwan B., Kulturowe uwarunkowania regionalnej kuchni świętokrzyskiej, [w:] Kulturowe uwarunkowania żywienia w turystyce, red. H. Makała, Wyd. WSTiJO. Warszawa 2013.
 • 8. Jasiński J., Rzytki M., Produkty regionalne, Fundusz Współpracy, Warszawa 2005.
 • 9. Kompendium wiedzy o marketingu, red. B. Pilarczyk, H. Mruk, PWN, Warszawa 2007.
 • 10. Kotler Ph., Marketing, Rebis, Poznań 2005.
 • 11. Kruczek Z., Polska. Geografia atrakcji turystycznych, Proksenia, Kraków 2005.
 • 12. Łubek A., Wokół miejsca mocy – „Kraina Legend Świętokrzyskich”, [w:] Perspektywy rozwoju oraz promocji turystyki wiejskiej i agroturystyki w Polsce, red. C. Jastrzębski, Wyd. WSEiP, Kielce 2010.
 • 13. Pilarczyk B., Wybrane problemy marketingu, [w:] Strategia promocji, Wyd. AE, Poznań 1992.
 • 14. Russak G., Hutnikiewicz M., Rynek żywności naturalnej i tradycyjnej w aspekcie turystyki wiejskiej,
 • [w:] Perspektywy rozwoju oraz promocji turystyki wiejskiej i agroturystyki w Polsce, red. C. Jastrzębski, Wyd. WSEiP, Kielce 2010.
 • 15. Sala J., Przewodnik po gminach LGD wokół Łysej Góry, Wyd. Stowarzyszenie LGD „Wokół Łysej Góry”, Bieliny 2009.
 • 16. Seweryn R., Zastosowanie marketingu mix na rynku turystycznym, Wyd. UE, Kraków 2008.
 • 17. Szymoniuk B., Komunikacja marketingowa, PWE, Warszawa 2006.
 • 18. Wiktor J.W., Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, PWN, Warszawa 2005.
 • 19. Zabrocki R., Kulturowe wartości żywności i żywienia regionalnego jako składowa atrakcyjności turystycznej regionu, [w:] Gastronomia w ofercie turystycznej regionu, red. Z.J. Dolatowski, D. Kołożyn-Krajewska, Wyd. WSHiT, Częstochowa 2009.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2fdf5bed-7bb2-4905-b6e9-3abfc784c8da
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.