PL EN


2014 | Władza Sądzenia 4/2014. Rozważania o kulturze politycznej. Marcin Kotras, Ewa Migaczewska (red.) | 64-101
Article title

Kilka uwag na temat kształtowania się współczesnej kultury politycznej.

Content
Title variants
EN
A Few Comments Concerning the Formation of Contemporary Political Culture
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest próbą zarysowania pola dyskusji dotyczącej procesu historycznego kształtowania się europejskiej kultury politycznej rozumianej jako istotny aspekt cywilizacji europejskiej. W tekście zwrócono uwagę na polską specyfikę cywilizacyjną, której charakter uznano za odmienny w stosunku do zmian jakie zaszły w Europie Zachodniej. Artykuł podzielony został na części. Zaprezentowano w nich, jak dokonujące się w przeszłości przemiany kulturowe, gospodarcze, polityczne wpływały na model i postać rozwoju cywilizacyjnego państwa.
EN
The paper is an attempt to sketch a discussion field concerning the historical process of European culture forming, understood as an aspect of European civilization. The Polish civilization specificity, which character differs from the changes which took place in the Western Europe was mentioned in the paper. The article was divided into the sections, in order to present the problems of cultural, economic and political transformations that had an influence on the model and form of state civilizational development.
Contributors
References
 • Berger Peter, L. (red.). (1994). Etyka Kapitalizmu. Kraków: Wydawnictwo ,,Signum”.
 • Bogucka, M. (1970). Handel zagraniczny Gdańska w pierwszej połowie XVII wieku. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich
 • Braudel, F. (1992). Kultura materialna, gospodarka i kapitalizm XV-XVIII wiek. Gry wymiany. Warszawa: PIW.
 • Braudel, F. (1971). Historia i trwanie. Warszawa: Wydawnictwo „Czytelnik”.
 • Castells, M. (1982). Kwestia miejska. Warszawa: PWN
 • Davies, N. (1998). Europa. Rozprawa historyka z historią. Kraków: Wydawnictwo Znak
 • Davies, N. (1991). Boże igrzysko. Historia Polski. Kraków: Wydawnictwo Znak
 • Eisenstadt Shmuel, N. (1993). Civilisational frameworks, historical experiences and cultural programmes of modernity – the structuring of protest in modern societies. W: Gule L., Storebø O. (red.) Perspectives on Western Theories of Modernisation (s. 11–36). Bergen: Ariadne
 • Elias, N. (1980). Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu. Warszawa: PIW
 • Elias, N., Scotson J.L. (1965). The Established and Outsiders. A Sociological Enquiry into Community Problems. London: Frank Cass & Co
 • Elias, N. (1971). Sociology of Knowlage: New Perspectives, Sociology, vol. 5.
 • Giddens, A. (2003), Stanowienie społeczeństwa. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
 • Horvát, J., Grabowski, R. (1999). Core and Periphery in the World Economy: An Empirical Assessment of the Integration of the Developing Countries into the World Economy, International Economy Journal, Vol. 13, 4/1999.
 • Jedlicki, J. (1980). Narodowość a cywilizacja, Twórczość, nr 10/1980
 • Kaniowski Andrzej, M. (1993). Western theories of modernisation in relation to Poland – or about attempts of the life-world to colonise the systems. W: Gule L., Storebø O. (red.) Development and Modernity. Perspectives on Western Theories of Modernisation. Bergen: Ariadne
 • Kant I. (1995). Przypuszczalny początek ludzkiej historii. Toruń: Wydawnictwo „Comer”.
 • Kant I. (1995). Pomysły do ujęcia historii powszechnej w aspekcie światowym. W: Kant I., Przypuszczalny początek ludzkiej historii. Toruń: Wydawnictwo „Comer”
 • Klimowicz, M. (1973). Cudzoziemszczyzna i rodzimość w czasach Oświecenia. W: Konczacki Janina M., Stanislaw August Poniatowski’s „Thursdey Dinners” and Cultural Change in Late Eighteenth Century Poland, Canadian Journal of History XXI, April 1986
 • Krakowski, B. (1968). Oratorstwo polityczne na forum Sejmu Czteroletniego. Rekonesans. Gdańsk: Gdańskie Towarzystwo Naukowe
 • Labuda, G. (1993). Historia kultury – historią cywilizacji, Nauka Polska, nr 4/1993
 • Leder, A. (2014). Prześniona rewolucja. Ćwiczenia z logiki historycznej. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej
 • Leder, A. (2014). Prześniona rewolucja. Ćwiczenia z logiki historycznej. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej
 • Leśnodorski, B., Opałek K. (1951). Nauka polskiego oświecenia w walce o postęp. Kraków: Wydawnictwo Czytelnik
 • Michalski, J. (1973). Sarmatyzm a europeizacja polski w XVIII wieku. W: Stefanowska Z. (red.), Swojskość i cudzoziemszczyzna w dziejach kultury polskiej (s.113–168). Warszawa: PWN
 • Mokrzycki E. (2001). Bilans niesentymentalny. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN
 • Novak, M. (1994). Bogactwo i cnota: rozwój chrześcijańskiej doktryny ekonomicznej. W: Berger P. (red), Etyka kapitalizmu. Kraków: Signum
 • Ossowska, M. (1986). Ethos rycerski i jego odmiany. Warszawa: PWN.
 • Ossowska, M. (1966). Myśl moralna oświecenia angielskiego. Warszawa: PWN
 • Ossowska, M. (1956). Moralność mieszczańska. Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe
 • Reid, Ch. (2000). Whose Parliament? Political Oratory and Print Culture in the Later 18th Century. Language and Literature. May 2000 vol. 9. nr 2. s.122–134
 • Rietbergen, P. (2001). Europa. Dzieje kultury. Warszawa: Książka i Wiedza
 • Scollon, R., S.W. Scollon (1995). Intercultural Communication. A Discourse Approach. Cambridge, MA: Basil Blackwell
 • Simmel, G. (1975). Socjologia. Warszawa: PWN
 • Tazbir, J., (1986). Myśl polska w kulturze europejskiej. Warszawa: Nasza Księgarnia
 • Tazbir, J. (1973). Stosunek do obcych w dobie baroku. W: Stefanowska Z. (red.), Swojskość i cudzoziemszczyzna w dziejach kultury polskiej (s.80–112). Warszawa: PWN
 • Tatarkiewicz, W. (1997). Kultura i cywilizacja. Sztuka i nauka o sztuce, Nauka Polska, nr 9–10/1997.
 • Topolski, J. (1977). Marksizm i historia. Warszawa: PIW
 • Topolski, J. (1977). Gospodarka Polska a europejska w XVI-XVIII wieku. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 • Topolski, J. (1965). Narodziny kapitalizmu w Europie XIV-XVII wieku. Warszawa: PWN
 • Wirth, L. (1938). Urbanism as a Way of Life, American Journal of Sociology. Vol. 44. Nr 1 (lipiec 1938). s. 1–24. The University of Chicago Press
 • Wyczański A. (1987). Dogonić Europę czyli Polska w czasach Zygmunta I (1506 – 1548). Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2fe092a3-03d9-4370-8d6a-e24b2f2b609f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.