PL EN


2016 | 3 | 5-15
Article title

O potrzebie powołania do życia Centralnego Archiwum Stowarzyszenia Elektryków Polskich

Content
Title variants
EN
On the Need to Create Central Archives of Polish Electricians
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The Association of Polish Electricians should create its own archives that would be a central, self-governed and company institution. Such an institution would be a place to keep all the materials owned by the Association, both of the perpetual value (A category) and kept temporarily (B category). The described collection of materials would not be stateowned but instead it would be registered as part of the national resources. The planned archive institution ought to have sufficient storage space and should be equipped with rolling bookshelves, a system of smoke detectors, foam extinguishers and an installation to guarantee the right temperature and humidity. In addition, it should have a workshop and some extra rooms for archivists. The B-category materials should gradually be sorted for rejects, whereas the A-category ones should be analysed according to the office method which seems to be the best and simplest one. Apart from traditional documents on paper carrier the archives should be prepared to gather, analyse and make available photographic documents and should be prepared to work on electronic documents which requires still another approach and equipment. Last but not least, the archives of the Association of Polish Electricians should be created in order to keep documents produced by that organisation for future generations.
Year
Issue
3
Pages
5-15
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
 • Uniwersytet Szczeciński
References
 • Archiwa w nowoczesnym społeczeństwie. Pamiętnik V Zjazdu Archiwistów Polskich, Olsztyn 6–8 września 2007, red W. Poraziński, K. Stryjkowski, Warszawa 2008.
 • Białobłocki T., Morcz J., Nowina-Konopka M., Zacher L.W., Społeczeństwo informatyczne. Istota, rozwój, wyzwania, Warszawa 2006.
 • Castells M., Społeczeństwo sieci, Warszawa 2008.
 • Digitalizacja piśmiennictwa, red. D. Parandowski, Warszawa 2010.
 • Gawrysiak P., Cyfrowa rewolucja, Warszawa 2008.
 • Kancelaria i archiwum zakładowe, red. Z. Pustuła, Warszawa 2001.
 • Labuda G., Rola nowej systematyzacji i nowej interpretacji źródeł historycznych z Posłowiem, Poznań 2010.
 • Metodyka pracy archiwalnej, red. S. Nawrocki, S. Sierpowski, Poznań 1998.
 • Miśkiewicz B., Wstęp do badań historycznych, Warszawa–Poznań 1985.
 • Perłakowska E., Udostępnianie dokumentacji w archiwum zakładowym i składnicy akt – stan prawny i praktyka, w: Archiwa i archiwiści w dobie społeczeństwa informacyjnego.
 • Pamiętnik IV Zjazdu Archiwistów Polskich, Szczecin 12–18 września 2002, t. 1, Toruń 2002.
 • Robótka H., Opracowanie i opis archiwaliów. Podręcznik akademicki, Toruń 2010.
 • Robótka H., Wprowadzenie do archiwistyki, Toruń 2003.
 • Robótka H., Ryszewski B., Tomczak A., Archiwistyka, Warszawa 1989.
 • Samsonowicz H., O „historii prawdziwej”, Gdańsk 1997.
 • Smith A., Dlaczego przekształcać w postać cyfrową? w: Archiwa i archiwiści w dobie społeczeństwa informacyjnego. Pamiętnik IV Zjazdu Archiwistów Polskich, Szczecin 12–18 września 2002, t. 1, Toruń 2002.
 • Szczepański J., Sens dziejów, sens historii, w: Sens polskiej historii, red. A. Ajnenkiel,
 • J. Kuczyński, A. Wohl, Warszawa 1990.
 • Topolski J., Jak się pisze i rozumie historię. Tajemnice narracji historycznej, Poznań 2008.
 • Topolski J., Wprowadzenie do historii, Poznań 1998.
 • Wajs H., Archiwa wobec e-rządu i społeczeństwa informacyjnego, w: Archiwa i archiwiści w dobie społeczeństwa informacyjnego. Pamiętnik IV Zjazdu Archiwistów Polskich, Szczecin 12–18 września 2002, t. 1, Toruń 2002.
 • Woźniak W., Informatyzacja w działalności archiwów, w: Archiwa polskie wczoraj i dziś, red. W. Stępniak, K. Kozłowski, Warszawa 2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2fe7fbba-059a-419d-be12-220d1fdec529
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.