PL EN


Journal
2013 | 1 | 82-94
Article title

Návrh přístupu k měření výkonnosti lidských zdrojů

Authors
Content
Title variants
EN
Approach to Human Resources Performance Measurement
Languages of publication
CS
Abstracts
EN
The following paper is focused on employee's performance measurement. The aim of this paper is to realize an expert resources search in the frame of this issue. In the next step an approach to human resources performance measurement will be designed through the synthesis of acquired knowledge. Emphasis will be placed on the temporal aspect of this measurement because the concentration on current performance rating does not correspond with the strategic approach to the concept of human resources management. Production capacity in the future is a key factor in maintaining and enhancing competitiveness, it is very important to pay attention to its measurement and evaluation. In addition, the next dimensions of performance will be identied to respect the current comprehensive approach to this issue.
CS
Následující příspěvek se zabývá problematikou měření pracovní výkonnosti. Cílem příspěvku je na základě rešerše odborných pramenů k řešené problematice a vlastního výzkumu prezentovat možný přístup k měření výkonnosti lidských zdrojù, přičemž důraz bude kladen především na časové hledisko tohoto měření, protože koncentrace na hodnocení aktuálního výkonu nekoresponduje se strategickým pøístupem konceptu řízení lidských zdrojù. Produkční schopnost v budoucnosti je klíčovým faktorem udržení a posílení konkurenceschopnosti, je tedy velmi důležité věnovat pozornost jejímu měření a hodnocení. Kromě časového hlediska měření výkonnosti budou identifikovány další dimenze výkonnosti tak, aby byl respektován komplexní přístup k této problematice.
Journal
Year
Volume
1
Pages
82-94
Physical description
Dates
published
2013-06-28
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2fe9641e-4da3-4538-9098-d38e547889ea
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.