PL EN


2016 | 47 | 322-333
Article title

Czy wzrost gospodarczy w krajach rozwijających się musi prowadzić do zwiększenia nierówności dochodowych? Przykład krajów Afryki Subsaharyjskiej z wykorzystaniem analizy skupień

Content
Title variants
EN
Does the Economic Growth in the Developing Countries Always Contribute to Growing Inequalities? Cluster Analysis of the sub-Saharan Countries
RU
Может ли экономический рост в развивающихся странах привести к увеличению неравенства доходов? Пример стран Африки, к югу от Сахары, с использованием кластерного анализа
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł podejmuje problem związku pomiędzy nierównościami dochodowymi a wzrostem gospodarczym w krajach Afryki Subsaharyjskiej. W świetle hipotezy Kuznetsa kraje subsaharyjskie, jako kraje o niewysokim poziomie rozwoju, powinny charakteryzować się dodatnią zależnością nierówności i wzrostu gospodarczego, jednak analiza danych sugeruje istnienie różnych ścieżek rozwoju w badanych krajach. Celem artykułu jest identyfikacja grup krajów subsaharyjskich charakteryzujących się podobną zależnością pomiędzy wzrostem gospodarczym a poziomem nierówności dochodowych. Do badania wykorzystano dane odnoszące się do tempa wzrostu gospodarczego, współczynnika Gini oraz udziału dochodu posiadanego przez poszczególne decyle ludności w 38 krajach Afryki Subsaharyjskiej. Ramy czasowe badania, różne dla poszczególnych krajów ze względu na dostępność danych, zamykają się w okresie 1985–2013. Analiza skupień została przeprowadzona z użyciem dwóch metod: metody Warda i metody pojedynczych skupień, których wyniki zostały ze sobą porównane. Analiza korelacji pomiędzy wzrostem gospodarczym a nierównościami dochodowymi w badanych krajach nie wykazała istnienia silnego związku. Wyniki analizy skupień pokazują, że istnieje pośród krajów Afryki Subsaharyjskiej stosunkowo duże zróżnicowanie w zakresie zależności wzrostu gospodarczego i zmian poziomu nierówności do-chodowych. Angola przy bardzo wysokim średnim wzroście PKB charakteryzowała się też szybkim tempem redukcji nierówności, ale inne kraje, pomimo niewiele niższego wzrostu PKB cechowały się wzrostem nierówności dochodowych. Nie została zaobserwowana zależność pomiędzy przynależnością do określonych skupień a zasobnością kraju w surowce naturalne, które często są wykorzystywane do tłumaczenia zróżnicowanych ścieżek rozwoju krajów subsaharyjskich.
The article pertains to the topic of the relation between the income inequalities and the economic growth in sub-Saharan Africa. According to the Kuznets's hypothesis, sub-Saharan countries, most of them being on the low stage of development, should be characterized by positive impact of growth on the income inequalities. However, data suggest that various development patterns exist in this region. The aim of the paper is to identify groups of sub-Saharan countries where the relation between growth and inequalities is similar. The analysis was based on data concerning the economic growth, Gini coefficient and the share of income held by the richest and poorest 10% of the population in 38 sub-Saharan countries. Due to the availability of the data, the analyzed time period differs for different countries, with 1985 being the oldest data point used, and 2013 the newest. The cluster analysis was conducted using the Ward algorithm and the singlelinkage algorithm. The correlation analysis showed no significant relation between economic growth and income inequalities in analyzed countries. The cluster analysis results show that there is a considerable variety in growthinequality relationship in sub-Saharan Africa. Angola, with a high average economic growth, had managed to significantly reduce income inequalities, while many other countries saw an inequality increase with only slightly lower growth. There is also no link between clusters' composition and the resources abundance in analyzed countries.
Year
Volume
47
Pages
322-333
Physical description
Contributors
References
 • African Development Bank Group, 7 March 2012, Briefing Note 5: Income Inequality In Africa. Briefing. Notes for AfDB’s Long-Term Strategy, http://www.afdb.org/ fileadmin/uploads/afdb/Documents/Policy-Documents/FINAL%20Briefing%20No te %205%20Income%20Inequality%20in%20Africa.pdf (stan na dzień 05.11.2015).
 • Fanta F., Upadhyay M.P., 2009, Poverty reduction, economic growth and inequality in Africa, “Applied Economics Letters”, 16(18), pp. 1791–1794, http://dx.doi.org/ 10.1080/13504 850701719587.
 • Fosu A.K., 2008, Inequality and the Growth-Poverty Nexus: Specification Empirics Using African Data, “Applied Economic Letters”, 15(7), pp. 563–566, http://dx. doi.org/10. 1080/13504850600706669.
 • Fosu A.K., 2009, Inequality and the Impact of Growth on Poverty: Comparative Evidence for Sub-Saharan Africa, “Journal of Development Studies”, 45(5), pp. 726–745, http://dx.doi.org/10.1080/00220380802663633.
 • Fosu A.K., 2010, Does inequality constrain poverty reduction programs? Evidence from Africa, „Journal of Policy Modeling”, 32(6), pp. 818–827, http://dx.doi.org/10. 1016/j.jpolmod. 2010.08.007.
 • Fosu A.K., 2011, Growth, inequality, and poverty reduction in developing countries: recent global evidence, “Brooks World Poverty Institute Working Paper”, 147, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1813968.
 • Fosu A.K., 2015, Growth, Inequality and Poverty in Sub-Saharan Africa: Recent Progress in a Global Context, “Oxford Development Studies”, 43(1), pp. 44–59, http://dx.doi.org/10.1080/13600818.2014.964195.
 • Kuznets S., 1955, Economic growth and income inequality, “The American Economic Review”, 1–28.
 • Młodak A., 2006, Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Difin, Warszawa.
 • Navarro V., 2007, Neoliberalism as a class ideology; or, the political causes of the growth of inequalities, “International Journal of Health Services”, 37(1), 47–62, http://dx.doi.org/10.2190/AP65-X154-4513-R520.
 • Nissanke M., Thorbecke E., 2006, Channels and policy debate in the globalization–inequality–poverty nexus, “World Development”, No. 34(8), pp. 1338–1360, http://dx.doi.org/10.1016/j.worlddev.2005.10.008.
 • Odedokun M.O., Round J.I., 2004, Determinants of income inequality and its effects on economic growth: Evidence from African countries, “African Development Re-view”, 16(2), pp. 287–327, http://dx.doi.org/10.1111/j.1017-6772.2004.00093.x.
 • Østby G., Nordås R., & Rød J.K., 2009, Regional inequalities and civil conflict in sub-Saharan Africa, “International Studies Quarterly”, no. 53(2), pp. 301–324, http://dx.doi.org/10. 1111/j.1468-2478.2009.00535.x.
 • Ravallion M., 2004, Pro-Poor Growth: A Primer, “Working Paper No. 3242”, The World Bank Policy Research, http://dx.doi.org/10.1596/1813-9450-3242.
 • Thorbecke E., 2013, The interrelationship linking growth, inequality and poverty in sub-Saharan Africa, “Journal of African Economies”, No. 22 (suppl 1), pp. i15-i48, DOI:10.1093/jae/ejs028.
 • Thorbecke E., Charumilind C., 2002, Economic inequality and its socioeconomic impact, “World Development”, No. 30(9), pp. 1477–1495, http://dx.doi.org/10.1016/S0305-750X(02) 00052-9.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2ff84949-34e9-453e-9bba-22d76a3c43db
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.