PL EN


2013 | 4(42) | 109-120
Article title

Nauczyciel akademicki w oczach studentów

Content
Title variants
EN
An academic teacher in the eyes of students
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule autorki prezentują badanie pokazujące postrzeganie nauczycieli akademickich przez studentów oraz zestaw pożądanych cech, jaki powinni oni posiadać, a także katalog oczekiwań studentów, które powinni spełniać nauczyciele akademiccy.
EN
In this paper the authors present a study showing the perception of teachers by students and a set of desirable features that they should have, and a catalogue of students’ which the academic staff should meet.
Contributors
  • Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie
  • Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie
References
  • Jankowski, K., Sitarska, B., Tkaczuk, C., Kształtowanie wizerunku nauczyciela akademickiego w aspekcie jakości kształcenia, w: Nauczyciel akademicki jako ogniwo jakości kształcenia, K. Jankowski, B. Sitarska, C. Tkaczuk (red.), Akademia Podlaska, Siedlce 2003.Karkowska, M., Socjologia wychowania. Wybrane elementy. Mechanizmy socjalizacji i edukacja szkolna, Wyd. WSH-E, Łódź 2009.Knowles, M. S., Swanson, R. A., Holton III, E. F., Edukacja dorosłych, PWN, Warszawa 2009.Kupisiewicz, Cz., Dydaktyka ogólna, Warszawa 2000.Łuczyńska, B., Znaczenie osobowości nauczyciela akademickiego w tworzeniu środowiska wychowawczego uczelni wyższej, w: Nauczyciel akademicki jako współtwórca środowiska wychowawczego uczelni wyższej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1991.Okoń, W., Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie Żak,Warszawa 2007.Znaniecki, F., Socjologia Wychowania, T. 1. i 2., PWN, Warszawa 2001.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2ff9bd2f-9c6d-4514-9b19-0bc63b782957
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.