PL EN


2011 | 2 | 1 | 91-97
Article title

Elektronika s výučbovým systémom rc2000

Content
Title variants
EN
Electronics with the educational system rc2000
PL
Uczenie się elektroniki z wykorzystaniem systemu edukacyjnego rc2000
Languages of publication
SK EN PL
Abstracts
SK
Príspevok sa zaoberá teoretickým rozborom merania zosilnenia a amplitúdovej frekvenčnej charakteristiky v jednostupňovom tranzistorovom zosilňovači prostredníctvom osciloskopu a pomocou výučbového systému rc2000 na osobnom počítači. Obidvomi spôsobmi experimentálneho overenia sme získali porovnateľné výsledky. Výsledky experimentov sú názorne zobrazené a môžu sa využiť v priemyselnej praxi i v školskej výučbe učiva elektroniky. Z grafických výsledkov vidíme, že so zvyšovaním hodnoty rezistora Re sa zosilnenie zosilňovača znižuje a v menšej miere sa mení aj šírka prenášaného pásma.
EN
The paper deal with theoretical analysis measurement amfilier’s gain and amplitude frequency characteristics in one-stage transistorized amplifier through oscilloscope and through the Teaching and Training System rc2000 – μLAB supported by the PC. Both of them mode experimental attest are acquirement comparable results. Results experiment are by visual demonstration displayed and can them utilize in technique experience. Through experiments the student in an easier way acquires a sense for electronics which is the best way of supporting his further professional life. From graphic results see, those with by increasing the attributes resistor Re- amfilier’s gain reduce and measure change and width transmission zone.
PL
W pracy przedstawiono moŜliwości teoretycznej analizy i dokonywania pomiarów amplitudy wzmocnienia częstotliwości przez jeden wzmacniacz tranzystorowy z wykorzystaniem oscyloskopu oraz poprzez włączenie do uczenia się komputerowego zestawu rc2000. Zastosowane tu dwa sposoby eksperymentalnej weryfikacji przebiegów pozwalają otrzymać porównywalne wyniki, które są prezentowane graficznie i mogą być wykorzystane zarówno w praktyce przemysłowej, jak i do uczenia elektroniki w szkole.
Year
Volume
2
Issue
1
Pages
91-97
Physical description
Dates
published
2011
Contributors
References
  • Pavlovkin J. (2007), Počítačom podporované elektrolaboratórium využívané vo vyučovaní technickýchodborných predmetov [In:] „Acta Universitas Matthiae Belii”, Ser.: Technickávýchova No 7. Banská Bystrica: FPV UMB, s. 59–71, ISBN 978-80-8083-488-3.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-9069
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2ffe84cb-c737-4c56-b71d-5c8b4258c71a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.