PL EN


2014 | 5 | 2 | 54-60
Article title

Rola nauczyciela i motywacji w procesie kształcenia członków społeczeństwa informacyjnego

Content
Title variants
EN
The role of the teacher and motivation in the education process of the information society members
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W pracy przedstawione zostały zadania nauczyciela w kontekście kształcenia uczniów, którzy są aktywnymi członkami społeczeństwa informacyjnego. Scharakteryzowany został również proces kształcenia uczniów na miarę „nowych czasów”. Ponadto poruszone zostało zagadnienie dotyczące sposobów motywowania uczniów do nauki. Przybliżone zostały także czynniki, które umożliwiają odniesienie sukcesu edukacyjnego.
EN
The paper presents the tasks of the teacher in the context of students’ education paying attention to the fact that those students are also members of the information society. The paper describes the process of education up to modern standards. Moreover, the work raises the issues concerning the ways of motivating students to learn. Furthermore, the paper outlines the factors that enable achieving educational success.
Year
Volume
5
Issue
2
Pages
54-60
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
author
author
References
 • Bereźnicki F. (2002), Umiejętność uczenia się warunkiem efektywności procesu kształcenia [w:] Proces kształcenia i jego uwarunkowania, red. K. Denek, F. Bereźnicki, J. Świrko- -Pilipczuk, Szczecin.
 • Bereźnicki F. (2007), Dydaktyka kształcenia ogólnego, Kraków.
 • Ciżkowicz B. (1999), Motywacja w uczeniu się statystyki, Bydgoszcz.
 • Dembo M.H. (1997), Stosowana psychologia wychowawcza, Warszawa.
 • Dyrda B. (2007), Zjawiska niepowodzeń szkolnych uczniów zdolnych, Kraków.
 • Morańska D. (2007), Kształtowanie motywacji do nauki w społeczeństwie informacyjnym – zarys problemu, „Chowanna”, nr 29.
 • Niemierko B. (2009), Diagnostyka edukacyjna, Warszawa.
 • Nowak J. (2010), Współczesny nauczyciel i oczekiwania wobec niego [w:] Edukacja jutra. Proces kształcenia i jego uczestnicy, red. K. Denek, A. Kamińska, W. Kojs, P. Oleśniewicz, Sosnowiec.
 • Pachociński R. (1998), Podstawy kształcenia wyższych umiejętności poznawczych w nowoczesnej szkole, Warszawa.
 • Pachociński R. (2002), Technologia a oświata, Warszawa.
 • Pawlak A. (2009), Tutoring dziecięcy w procesie nauczania-uczenia się dzieci siedmioletnich i ośmioletnich, Lublin.
 • Reykowski J. (1992), Z zagadnień psychologii motywacji, Warszawa.
 • Siemieniecki B. (2002), Komputer w edukacji. Podstawowe problemy technologii informacyjnej, Toruń.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-9069
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2fff41c4-5bea-458a-b416-69b0de0697b7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.