PL EN


Journal
2013 | Tom X (LI), fasc. A | 151-156
Article title

Fieldwork at Novae 2012

Authors
Title variants
PL
Wykopaliska w Novae w 2012 r.
Languages of publication
EN PL
Abstracts
PL
W 2012 r. przeprowadzono drugą kampanię wykopaliskową na odcinku 12, w prawym latus praetorii po wschodniej stronie principia, na południe od via principalis (Ryc. 1). W tym miejscu, zgodnie ze standardowym planem rzymskiego obozu wojskowego, powinno się znajdować praetorium, koszary dla immunes lub też baraki I kohorty. Dotychczasowe badania nie pozwalają jednak na wskazanie, jaką funkcję pełniły odsłonięte konstrukcje. Odkryto obiekty należące do pozostałości architektonicznych po legionie VIII Augusta (stacjonującym tu od ok. 45 do 69 roku n.e.), jak i późniejsze, wybudowane już przez legion I Italski, oraz w III w. przez cywili. Spośród tych ostatnich warto wymienić piec szklarski (Ryc. 5), który - wraz z licznymi fragmentami szlaki - świadczy o lokalnej produkcji szkła. Uchwycono także wschodni mur principia oraz wykonano przekrój przez ulicę rozdzielającą od wschodu komendanturę od struktur na odcinku 12. W jego południowej części kontynuowano eksplorację pięciokolumnowego portyku późnantycznego (Ryc. 6) - odkryto tu m.in. bazy i kapitele kolumn, z pewnością zebrane z ruin principia; charakter i dokładne datowanie tej konstrukcji nie są jeszcze ustalone. Do interesujących znalezisk sezonu 2012 należą natomiast: amfora z dipinto (Ryc. 2) oraz terra sigillata ze stemplem producenta (Ryc. 3).
Keywords
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2fffccb0-626b-43b8-9def-1dd90bf9aeb9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.