PL EN


2011 | 60 | 2-3 | 423-436
Article title

Młodzi i miasto

Content
Title variants
EN
Young and city
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł poświęcony jest zrealizowanym w 2010 roku badaniom na młodzieży gdańskich szkół średnich i wyższych. Omówione zostają wyniki dwóch aspektów przeprowadzonych badań – stosunku młodzieży do przestrzeni miejskiej oraz do wartości i norm społecznych. Wskazana zostaje między innymi, złożona z wielu elementów, wizja miasta podzielana przez respondentów, co pozwala stawiać hipotezy dotyczące przyszłych możliwych kierunków rozwoju przestrzeni miejskiej. Wizja ta dotyczy takich elementów, jak rozwój infrastruktury komunikacyjnej, charakter zabudowy oraz sposób zamieszkiwania. Obok tej ogólnej wizji przestrzeni miejskiej, zbadano także stosunek do Gdańska, jako przestrzeni z którą badanych łączy więź funkcjonalna, wynikająca z miejsca pobieranej nauki, a często także z zamieszkania.
EN
The article is concerned with research into the youth in Gdansk high schools and universities completed in 2010. The results are discussed in two aspects: in comparison to urban space and social values and norms advocated by the respondents. Among other elements, the vision of an ideal city shared by the respondents is mentioned in the article. This vision, in particular, allows us to form the hypothesis on the future development trends of urban space. It also relates to elements such as directions of communication development, characteristic traits of buildings and development planning. In addition to this overall vision, we examine Gdansk citizens’ feelings towards their city as a functional area where they live and study.
Year
Volume
60
Issue
2-3
Pages
423-436
Physical description
Dates
published
2011
Contributors
References
  • CBOS, 2010b, Zaufanie społeczne, Warszawa.
  • CBOS, 2010a, Działalność społeczna Polaków, Warszawa.
  • CBOS, 2007, Czy zwykły obywatel ma poczucie wpływu na sprawy publiczne?, Warszawa.
  • CBOS, 2008, Jak się żyje w Województwie Pomorskim, Opinie i Diagnozy 11 (11), Warszawa.
  • Diagnoza społeczna 2009, ]2009), Czapiński J., Panek T. (red.). www.diagnoza.com [dostęp: 20.01.2011].
  • GUS, 2010, Przepływy ludności związane z zatrudnieniem w województwie pomorskim, Gdańsk.
  • Zagórski K. [2009], Życie po zmianie. Warunki życia i satysfakcja Polaków, Warszawa: Wydawnictwo CBOS.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0033-2356
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-300941a0-5520-4154-b341-771949c56dd9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.