PL EN


2009 | 4(70) | 18-23
Article title

Transakcje kupna – sprzedaży nieruchomości w wybranych krajach Unii Europejskiej

Content
Title variants
EN
Purchase and Sale of Real Estate in Chosen Countries from EU Countries
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Szeroko pojmowany rynek nieruchomości wydaje się być coraz częściej postrzegany jako rynek międzynarodowy. W wyniku integracji Europy, a tym samym zapewnieniu wolnego przepływu kapitału, ludzi oraz towarów nieruchomości stały się obiektem zainteresowania różnych osób oraz jednostek gospodarczych. W związku z powyższym, zasadnym wydaje się traktowanie o warunkach nabywania nieruchomości w innych krajach należących do Unii Europejskiej. Artykuł w sposób syntetyczny oraz bardzo ogólny charakteryzuje proces nabywania nieruchomości w Austrii i Portugali. Autor podjął próbę przedstawienia najważniejszych etapów przy zawieraniu transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości w wyżej wymienionych krajach.
EN
Many people and enterprises no longer limit the horizon of their activities and aims to the borders of their own country. The ongoing integration of the European Union, in particular the free movement of capital has created a the growing trend for foreigners to acquire real estate abroad. Taking all above into consideration it seems to be worth to gain knowledge of the legal and tax connected with real estate in each country. The article characterises purchase and sale of real estate in Austria and Portugal.
Year
Issue
Pages
18-23
Physical description
Dates
published
2009
Contributors
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Katedra Inwestycji i Nieruchomości
References
 • Barrow C., Buying Property in Portugal, Thanet Press Ltd, Great Britain 2005.
 • Código Civil Portugues, ustawa z dnia 25 listopada 1966 nr 47344 z późn. zm.
 • Collison G., Buying Property in Portugal, NativePortugal.com, Great Britain 2007.
 • Dein C., Portugal. Purchase and sale of real estate, [w:] International Real Estate Handbook, Acquisition, Ownership and Sale of Real Estate Residence, Tax and Inheritance Law, pod red. Ch. H. Kälin, John Wiley & Sons, Ltd, West Sussex 2006
 • Dossiers Internationaux: Portugal, Editions Francais Lefebvre, Levallois 2001.
 • Hampshire D., Buying a Home in Portugal, WS Bookwell Ltd, London 2002.
 • Lagler M., Langwallner U., Austria. Liabilities of Buyers and Sellers in Real Estate Transactions, [w:] The International Comparative Legal Guide to: Real Estate 2009, Global Legal Group, London 2009.
 • Madl P., Lagler M., Langwallner U., Austria, Real estate ownership, [w:] International Real Estate Handbook, Acquisition, Ownership and Sale of Real Estate Residence, Tax and Inheritance Law, pod red. Ch. H. Kälin, John Wiley & Sons, Ltd, West Sussex 2006
 • Madl P., Langwallner U., Austria. Acquisition of Land [w:] Real Estate Transactions in Central and Eastern Europe a Basic Primer, pod. red. P. Madl, U. Langwallner, Schoenherr, Wiedeń 2009.
 • Portal da Justiça, // www.mj.gov.pt, (20.10.2009).
 • Postlethwaite, J., Portugese Property Buying Guide 2004: The Ultimate Guide to Buying a Property in Portugal, Merrics Media 2003.
 • Tyson-Ward S., Buying a Property in Portugal - An Insider Guide to Buying a Dream Home in the Sun, How to Books Ltd, Oxford 2007.
 • Tyson-Ward S., Going to Live in Portugal: All You Need to Know to Enjoy Your New Life in the Sun, How to Books Ltd, Oxford 2006.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1231-8841
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3009c164-7d40-40f9-a940-6360c3ae4132
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.