Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 57/114 z. 2 | 177-186

Article title

Powieść geohistoriograficzna. Międzydyskursywna przestrzeń Koncertu Wielkiej Niedźwiedzicy Jerzego Limona

Content

Title variants

EN
The geohistoriographic novel. Interdiscursive space of Koncert Wielkiej Niedźwiedzicy of Jerzy Limon

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł jest interpretacją powieści Jerzego Limona Koncert Wielkiej Niedźwiedzicy. Kantata na jedną ulicę, siedem gwiazd i dwa głosy, będącej przykładem literatury zwrotu topograficznego. Powieść opowiada historię ulicy w Sopocie, przy której mieszka autor-narrator. Powieść określam mianem geohistoriograficznej, gdyż autor przedstawia w niej przestrzeń miasta — konkret geograficzny — jako tekst-palimpsest, w którym, warstwa po warstwie, odczytuje przeszłość.
EN
This article provides an interpretation of the novel of Jerzy Limon Koncert Wielkiej Niedźwiedzicy. Kantata na jedną ulicę, siedem gwiazd i dwa głosy, which is an example of the literature of the topographical turn. This novel tells stories of one street in Sopot (Haffner street), where the author-narrator lives. This novel implements not only the assumptions of geo-poetics but may also be called geohistoriographic, since the author presents a geographic concrete, the space of a city as a conveyor of historic knowledge, for the geographic space is for Limon the text in which one may read the past. The subject matter of the novel is a street fulfilling just the function of a text, or actually text-palimpsest, which is composed with layers of meanings recorded by particular historic eras.

Year

Volume

Pages

177-186

Physical description

Dates

published
2014

Contributors

 • Zakład Teorii i Antropologii Literatury Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku

References

 • Ankersmit Frank (2004), Modernistyczna prawda, postmodernistyczne przedstawienie i po-postmodernistyczne doświadczenie, przeł. E. Domańska [w:] tegoż, Narracja, reprezentacja, doświadczenie. Studia z teorii historiografii, Universitas, Kraków.
 • Balbus Stanisław (1996), Między stylami, Universitas, Kraków.
 • Certeau de Michel (1975), L’écriture de l’histoire, Gallimard, Paris.
 • Chomiuk Aleksandra (2009), Między słowem a przeszłością, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 • Donato Eugenio (1986), Ruiny pamięci: fragmenty archeologiczne i artefakty tekstowe, przeł. D. Gostyńska, „Pamiętnik Literacki”, z. 3.
 • Farge Arlette (1989), Le goût de l’archive, Édition du Seuil, Paris.
 • Gumbrecht Hans Ulrich (2002), Użyteczność historii (uobecnienie i odkupienie), przeł. E. Domańska [w:] Pamięć, etyka i historia, pod red. E. Domańskiej, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.
 • Herodot (2005), Dzieje, przeł. S. Hammer, Czytelnik, Warszawa.
 • Konończuk Elżbieta (2009), W poszukiwaniu dostępu do przeszłości. O powieściach warsztatowych Hanny Malewskiej i Jacka Bocheńskiego, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok.
 • Limon Jerzy (1998), Wieloryb. Wypisy źródłowe, Tower Press, Gdańsk.
 • Limon Jerzy (1999), Koncert Wielkiej Niedźwiedzicy. Kantata na jedną ulicę, siedem gwiazd i dwa głosy, Wydawnictwo Twój Styl, Warszawa.
 • Malewska Hanna (1959), Listy staropolskie z epoki Wazów, PIW, Warszawa.
 • Malewska Hanna (1985), Panowie Leszczyńscy, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 • Nycz Ryszard (1993), Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze, IBL PAN, Warszawa.
 • Ricoeur Paul (2008), Czas i opowieść, t. 3, Czas opowiadany, przeł. U. Zbrzeźniak, Wydawnictwo UJ, Kraków.
 • Ricoeur Paul (2006), Pamięć, historia, zapomnienie, przeł. J. Margański, Universitas, Kraków.
 • Schlögel Karl (2009), W przestrzeni czas czytamy. O historii cywilizacji i geopolityce, przeł. I. Drozdowska i Ł. Musiał, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.
 • Topolski Jerzy (1987), Historia i archeologia wobec nowych wyzwań filozoficznych [w:] Jakiej archeologii potrzebuje współczesna humanistyka, pod red. J. Ostoi-Zagórskiego, Instytut Historii UAM, Poznań.
 • White Kenneth (2010), Poeta kosmograf, przeł. K. Brakoniecki, Centrum Polsko-Francuskie Côtes d’Armor – Warmia i Mazury, Olsztyn.
 • White Kenneth (2011), Zarys geopoetyki, przeł. A. Czarnacka, „Białostockie Studia Literaturoznawcze”, nr 2.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-301010a9-18ee-40e6-b731-80e8273ffc37
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.