PL EN


Journal
2015 | 20 | 89-99
Article title

Predyspozycje terenu jako czynnik lokalizacji koncentracji budynków biurowych na obszarze miasta

Authors
Title variants
EN
Area predispositions as factors of office building concentration locations in cities
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule poruszono problematykę dotyczącą lokalizacji koncentracji budynków biurowych w europejskich miastach. Poszukiwano czynników, które mogą mieć wpływ na wybór lokalizacji tak charakterystycznych struktur przestrzennych, jakimi są skupiska budynków biurowych. Jako metodę badawczą wykorzystano paradygmat decyzji przestrzennych. Zbadano jeden z jego najważniejszych czynników – predyspozycje. Wykonując szereg prób, sprawdzono, jakie cechy terenu oraz grupy cech mają największy wpływ na atrakcyjność terenów inwestycyjnych dla lokalizacji zabudowy biurowej. Obszar badań obejmował wybrane koncentracje budynków biurowych w europejskich miastach. Wykonano analizy porównawcze dla dwóch charakterystycznych lokalizacji – centrum A i centrum B w każdym mieście. Jednym z kluczowych wniosków jest mniejsza wrażliwość na zmiany wag dla centrów B w porównaniu do centrum A. Ponadto atutem terenów w centrach B są cechy z grup 3 i 4, czyli powodujące trudności wdrożenia kierunku lub przedsięwzięcia niedające się bezpośrednio wyrazić w formie kosztów finansowych oraz dodatkowe koszty finansowe wdrożenia kierunku lub przedsięwzięcia.
EN
Office building concentrations in European cities were defined by many researchers as new urban structures caused by the globalization process. The significant issue of those urban structures concerns their locations in the city area. Therefore, the goal of this paper is to investigate main factors of office building concentration locations in the city. As a research method, the spatial decision paradigm was chosen. Area predispositions, one of the main elements of the paradigm, were selected to answer the research question. Several experiments were made to select main area conditions and groups of those conditions which can have a significant influence on the decision-making process. Selected office build concentrations in European cities were the research area. In each city two types of office building locations, A-center and B-center, were selected and deeply analyzed.
Journal
Year
Issue
20
Pages
89-99
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
author
  • Politechnika Wrocławska
References
  • Hall P., 2014, Good cities, better lives: How Europe discovered the lost art of urbanism, Routledge, London–New York.
  • Majoor S.J.H., 2009, The disconnected innovation of new urbanity in Zuidas Amsterdam, Ørestad, Copenhagen, Forum, Barcelona. European Planning Studies nr 9(17).
  • Marcuse P., Kempen R., 2000, Globalizing cities: A new spatial order, Blackwell Publishing, Oxford.
  • Ossowicz T., 2003, Metoda ustalania kolejności przedsięwzięć polityki przestrzennej miasta wielkiego, Oficyna Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
  • Sassen S., 2006, Cities in a world economy, Pine Forge Press, Thousand Oaks.
  • Taylor  P.J., Catalano G., Walker D.R.F., 2002, Measurement of the world city network, “Urban Studies” nr 13(39).
  • Taylor P.J., Derudder B., 2004, Porous Europe: European cities in global urban arenas, “Tijdschrift voor economische en sociale geografie” 5(95).
  • Zipser T., Sławski J., 1988, Modele procesów urbanizacji: teoria i jej wykorzystanie w praktyce planowania, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2082-4793
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3015d10e-e85b-4c20-8267-1555fbbc4009
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.