Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 7 | 1 | 12-26

Article title

Archaizmy leksykalne i semantyczne w polskich pieśniach religijnych

Authors

Content

Title variants

EN
Lexical and semantical archaisms in Polish religious songs

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The author analises lexical and semantical archaisms, taken from Śpiewnik kościelny [Church Songbook] by reverend J. Siedlecki (see abbreviation Sdl). The words have been chosen on the basis of Słownik języka polskiego [Polish Language Dictionary] edited by W. Doroszewski (see abbreviation SJP). In the mentioned Dictionary words that appear in the songs and the words’ explanations are qualified as old-fashioned meaning that a contemporary Pole of average education would not understand them or archaic meaning known only to the eldest generation. The author takes into consideration words that are not mentioned in the Polish Language Dictionary, he also indicates if the word has been mentioned in Słownik języka polskiego [Polish Language Dictionary] edited by S. B. Linde (abbreviation L)

Year

Volume

7

Issue

1

Pages

12-26

Physical description

Contributors

author
  • Sopot

References

  • Boryś W, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków 2005.
  • Jougan A. ks., Słownik kościelny łacińsko-polski, wyd. III, Poznań 1958.
  • Karłowicz J., Kryński A.A., Niedźwiedzki W., Słownik języka polskiego, t. I–VIII, Warszawa 1900–1929.
  • Karpluk M., O języku kolęd staropolskich. Odmiany tekstów polskich. Słownik, w: Kolędy polskie. Średniowiecze i wiek XVI, pod red. J. Nowaka-Dłużewskiego, t. II, Warszawa 1966.
  • Karpluk M., Ze studiów nad językiem modlitw staropolskich „Godzinki”, w: O języku religijnym. Zagadnienia wybrane, red. M. Karpluk i J. Sambor, Lublin 1988: przedruk: M. Karpluk, Staropolskie studia językoznawcze, red. L. Bednarczuk, Kraków 2010.
  • Linde S. B., Słownik języka polskiego, t. I–VI, wyd. III fotooffsetowe, Warszawa 1951.
  • Siedlecki J. ks., Śpiewnik kościelny, wyd. 39, kolegium red.: ks. K. Mrowiec, ks. M. Michaslec, ks. J. Weissmann, Kraków 1987.
  • Słownik języka polskiego, pod red. W. Doroszewskiego, t. I–XI, Warszawa 1958–1969.
  • Słownik języka polskiego, wydany staraniem i kosztem M. Orgelbranda, Wilno 1861.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-301818d7-b674-4692-b826-3850e1d7d3cc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.