PL EN


2011 | 60 | 4 | 129-142
Article title

E-learning w socjologii

Authors
Content
Title variants
EN
E-learning in sociology
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zastosowań zdalnego nauczania w dydaktyce socjologii, oparta na doświadczeniach autora, związanych z przygotowaniem kursu wykorzystującego tę metodę. Prezentacja Przedstawienie tej problematyki wymaga omówienia podobieństw i różnic w przekazie wiedzy metodami tradycyjnymi i za pomocą edukacji na odległość oraz wyjaśnienia specyfiki zdalnego nauczania. Przedstawione zostają także środki techniczne wykorzystywane do skonstruowania kursu. Tekst wskazuje na problemy, jakie wiążą się z ujęciem problematyki socjologicznej w formie zdalnego nauczania. Omówione zostaną przykłady rozwiązań, służących skutecznemu przyswajaniu przedstawianych treści. W tekście przedstawione zostają zalety zdalnego nauczania, a także ograniczenia, wiążące się z wyborem tej metody. Omówione zostają również związane ze zdalnym nauczaniem zagadnienia cyfrowego obiegu treści, a także perspektywy rozwoju nowych form kształcenia.
EN
The purpose of this paper is to present distance learning applications in teaching sociology, based on the experiences of the author, related to the preparation of the course using this method. The presentation of these problems entails a discussion of similarities and differences in the transfer of knowledge by traditional methods and using distance education and distance learning to clarify the specific feature of the new approach. The technical measures used to construct the course are also presented. The text shows the problems that are associated with presentation of the sociological problems in the form of distance learning. Some examples of solutions for the successful assimilation of the content presented are discussed. The text shows the advantages of distance learning, as well as its limitations. Some issues concerning the circulation of the digital teaching content and developing new forms of education are also presented.
Year
Volume
60
Issue
4
Pages
129-142
Physical description
Dates
published
2011
Contributors
author
  • Wydział Nauk Humanistycznych SGGW
References
  • Bendyk Edwin, E-learning – zerwanie z tradycją humanizmu? [w:] e-mentor nr 1 (28), 2009
  • Hyla Marek: Przewodnik po e-learningu Wolters Kluwer Polska, 2007.
  • Mikołajewska Emilia, Mikołajewski Dariusz, E-learning in the Education of People with Disabilities, [w:] Adv Clin Exp Med 2011, 20, 1.
  • Nahotko Marek, Nauczanie zdalne (e-learning) w polskich szkołach wyższych, [w:] Seria III: e-Publikacje Instytutu INiB, Uniwersytet Jagiellonski. Red. Maria Kocójowa Nr 2. E-WŁACZENIE CZY E-WYOBCOWANIE? 2006.
  • Różewski Przemysław, Modele i metody zarządzania procesem Otwartego nauczania zdalnego, [w:] Przemysław Różewski, Emma Kusztina, Oleg Zaikin; Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk. Warszawa, Szczecin, Instytut Badań Systemowych PAN, 2008.
  • Szymańda Jarosław, M. Rezmer Jacek, Platforma zdalnej edukacji „Moodle” – projektowanie kursu komplementarnego, [w:] Nowe media w edukacji: Zastosowania technik informacyjnych i komunikacyjnych w kształceniu, Wrocław 2008.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0033-2356
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-301f8a0f-16f5-4516-9677-992f25e41c33
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.