PL EN


2014 | 6 | s. 391-436
Article title

Zasoby ludzkie w organizacjach pozarządowych Mazowsza Płockiego a polityka równości szans kobiet i mężczyzn

Content
Title variants
EN
Human resources in non-governmental organizations of Płock Mazovia compared with the policy of equal opportunities for men and women
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Zasoby ludzkie w organizacjach pozarządowych Mazowsza Płockiego a polityka równości szans kobiet i mężczyzn to próba diagnozy stopnia realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn wśród NGO, w kontekście unijnej strategii gender mainstreaming. Opracowanie dotyczy zbadania, czy w III sektorze występują sytuacje związane z segregacją pionową i poziomą oraz tzw. „szklane zjawiska”. Zweryfikowano przekonania o panującej w III sektorze Mazowsza Płockiego sytuacji, która zasadniczo uzależniona jest od siły stereotypowych przekonań, zakorzenionych w gender.
EN
Human resources in non-governmental organizations of Płock Mazovia compared with the policy of equal opportunities for men and women is an attempt to diagnose the extent of its implementation among NGO in the context of the EU gender mainstreaming strategy. This study involves examining whether in sector III there occur situations related to vertical and horizontal segregations as well as the so-called “glass celing” phenomenon. Beliefs held in sector III of Płock Mazovia, concerning a situation which basically depends on the power of stereotypical gender-based presumptions, have been verified.
Year
Volume
6
Pages
s. 391-436
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3025025f-52d5-402b-895d-429a1e2b7254
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.