PL EN


2015 | 1(39) | 59-65
Article title

Institutions and Organizations in the Development of Organic Farms in the Lubelskie Voivodship

Title variants
PL
Miejsce instytucji i organizacji w rozwoju gospodarstw ekologicznych w województwie lubelskim
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Organic production is an important area for the development of the competitiveness of the Lubelskie Voivodship. Development of this production, however, depends on the support households can get for taking this kind of action. The aim of the study is to assess the scale and nature of institutional support in the opinion of the surveyed farmers, organic farms in the Lublin area. For the achievement of this objective, 60 interviews were conducted using a questionnaire survey among farms pursuing organic production. The obtained results indicated that institutions whose support, in the opinion of the respondents, is the highest were: Agricultural Advisory Centres, the Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture, and certification bodies.
PL
Produkcja ekologiczna jest ważnym obszarem rozwoju konkurencyjności województwa lubelskiego. Rozwój tej produkcji zależy jednakże od wsparcia, jakie mogą otrzymać gospodarstwa podejmujące ten rodzaj działań. Celem opracowania jest ocena skali i charakteru wsparcia instytucjonalnego w świetle opinii badanych rolników prowadzących gospodarstwa ekologiczne w województwie lubelskim. Dla realizacji celu przeprowadzonych zostało 60 wywiadów za pomocą kwestionariusza ankiety wśród gospodarstw rolnych realizujących produkcję ekologiczną. Otrzymane wyniki badań wskazały, iż instytucjami których wsparcie, w ocenie badanych, jest najwyższe były Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Jednostki certyfikujące. Badania przeprowadzono w ramach realizowanego projektu badawczego nr 2011/01/D/HS4/ 03927 pt. „Ekologiczne uwarunkowania i czynniki rozwoju funkcji gospodarczych na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego” finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki.
Contributors
  • Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska
References
  • Brodzińska, K. 2010. “Rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce na tle uwarunkowań przyrodniczych i systemu wsparcia finansowego.” Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Problemy Rolnictwa Światowego no. 10 (25 Part 2):12–21.
  • Guzal-Dec, D. 2013. “Operacjonalizacja modelu Presja-Stan-Reakcja w badaniu cenności ekologicznej gmin wiejskich na przykładzie województwa lubelskiego.” Rocznik Ochrona Środowiska no. 15 (3):2925–2941
  • Kasztelan, A. 2010. “Środowiskowa konkurencyjność regionów – próba konceptualizacji.” Problemy Ekorozwoju no. 5 (2):77–86.
  • Szymoniuk, B. 2008. “Partnerstwo klastrów gospodarczych: szansa dla europejskich regionów peryferyjnych. Przypadek Lubelszczyzny.” Studia Regionalne i Lokalne no. 1 (31):81–88.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-302acd43-82ad-4c2c-8afd-983f229cd739
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.