PL EN


Journal
2011 | 24 | 237-255
Article title

Schifffahrt über Haffs, auf Hafen- und Küstengewässern Pommerns in den Jahren 1945–1956

Authors
Content
Title variants
PL
Żegluga na zalewach, wodach portowych i przybrzeżnych Pomorza Zachodniego w latach 1945–1956
Conference
This volume is dedicated to Professor Jerzy Trzoska on His seventieth birthday
Languages of publication
DE
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia w zarysie kształtowanie się i rozwój żeglugi na zalewach, wodach portowych i przybrzeżnych Pomorza Zachodniego w latach 1945–1957. W pierwszych latach po drugiej wojnie światowej odegrała ona poważną rolę wobec zniszczenia dróg i mostów oraz niedostatecznej komunikacji autobusowej i kolejowej tego obszaru, a drogę jej powstaniu torowały względy gospodarcze i polityczne związane z koniecznością szybkiego zasiedlenia terenów nad Zalewem Szczecińskim. Wolna konkurencja, którą w tej dziedzinie tolerował z początku resort morski, stworzyła możliwości działania samorządowi terytorialnemu i sektorowi prywatnemu. W związku z tym zilustrowano pokrótce działalność Zarządu Miejskiego w Świnoujściu, który dysponował statkiem (s/s „Piast”) kursującym na trasie Szczecin–Świnoujście, Powiatowego Wolińskiego Przedsiębiorstwa Żeglugowego „Władysław IV” (s/s „Władysław IV”), Miejskich Zakładów Komunikacyjnych w Szczecinie (s/s „Piotr”), spółek z ograniczoną odpowiedzialnością: Linia Żeglugi Rzecznej i Przybrzeżnej „Dłoń Robotnicza” w Szczecinie, Polska Żegluga Przybrzeżna na Bałtyku „Gryf” w Szczecinie oraz Polska Żegluga na Odrze – oddział szczeciński. Upaństwowienie przewozów wodnych w Polsce pod koniec lat czterdziestych XX wieku spowodowało upadek inicjatyw komunalnych i prywatnych. Na terenie Pomorza Zachodniego (do Darłowa włącznie) transportem pasażerskim i towarowym zajęło się utworzone w kwietniu 1949 roku przedsiębiorstwo państwowe Żegluga Przybrzeżna w Szczecinie, które w następnych latach przechodziło wiele reorganizacji, tracąc nawet samodzielność prawną. Powstanie 1 stycznia 1957 roku przedsiębiorstwa Żegluga Szczecińska, którego zakres działalności obejmował przewozy pasażerskie, towarowe, promowe i usługi holowania w rejonie portu szczecińskiego, Zalewu Szczecińskiego, dolnej Odry i wód przybrzeżnych – kończyło powojenny okres rozwoju żeglugi na wodach wewnętrznych i przybrzeżnych zachodniego wybrzeża Polski.
Journal
Year
Volume
24
Pages
237-255
Physical description
Contributors
 • Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie
References
 • Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Centralny Urząd Planowania [Zentralles Planungsamt]
 • Archiwum Akt Nowych w Warszawie,, Ministerstwo Żeglugi [Schifffahrtsministerium]
 • Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Ministerstwo Ziem Odzyskanych [Ministerium für Wiedergewonnene Gebiete],.
 • Archiwum Państwowe w Szczecinie [Staatsarchiv Stettin], Oddział w Międzyzdrojach [Abteilung Misdroy], Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Świnoujściu [Stadtverwaltung und Nationaler Stadtrat in Swinemünde]
 • Archiwum Państwowe w Szczecinie [Staatsarchiv Stettin], Oddział w Międzyzdrojach [Abteilung Misdroy], Starostwo Powiatowe Kamieńskie [Camminer Landratskreisamt]
 • Archiwum Państwowe w Szczecinie [Staatsarchiv Stettin], Oddział w Międzyzdrojach [Abteilung Misdroy], Starostwo Powiatowe Wolińskie [Wolliner Landratskreisamt]
 • Archiwum Państwowe w Szczecinie [Staatsarchiv Stettin], Oddział w Międzyzdrojach [Abteilung Misdroy], Powiatowa Rada Narodowa w Świnoujściu [Nationaler Landkreisrat Swinemünde]
 • Archiwum Państwowe w Szczecinie [Staatsarchiv Stettin], Oddział w Międzyzdrojach [Abteilung Misdroy], Wydział Powiatowy Woliński w Świnoujściu [Wolliner Landkreisabteilung in Swinemünde]
 • Archiwum Państwowe w Szczecinie, Biuro Prezydialne Wojewódzkiej Rady Narodowej [Präsidiumsbüro des Woiwodschaftsnationalrates),
 • Archiwum Państwowe w Szczecinie, Izba Przemysłowo-Handlowa w Szczecinie [Industrie- und Handelskammer in Szczecin]
 • Archiwum Państwowe w Szczecinie, Urząd Pełnomocnika do Zagospodarowania i Odbudowy Portu Szczecin [Amt des Bevollmächtigten für Bewirtschaftung und Wiederaufbau des Stettiner Hafens]
 • Archiwum Państwowe w Szczecinie, Okręgowy Urząd Likwidacyjny [Bezirks-Liquidationskreisamt]
 • Archiwum Państwowe w Szczecinie, Komitet Wojewódzki Polskiej Partii Robotniczej [Wojwodschaftskommitee der Polnischen Arbeiterpartei]
 • Archiwum Państwowe w Szczecinie, Szczeciński Urząd Morski (Stettiner Seeamt)
 • Archiwum Państwowe w Szczecinie, Sąd Okręgowy [Bezirksgericht]
 • Archiwum Państwowe w Szczecinie, Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Szczecinie [Stadtvorstand und Nationaler Stadtrat in Szczecin]
 • Archiwum Państwowe w Szczecinie, Polska Żegluga Morska [Polnische Seeschifffahrt]
 • Archiwum Państwowe w Szczecinie, Polska Izba Handlu Zagranicznego [Polnische Außenhandelskammer]
 • Archiwum Państwowe w Szczecinie, Polska Żegluga na Odrze Oddział w Szczecinie [Polnische Schifffahrt auf der Oder, Abteilung Stettin]
 • Archiwum Państwowe w Szczecinie, Najwyższa Izba Kontroli, Delegatura w Szczecinie [Oberste Kontrollkammer. Delegatur in Szczecin]
 • Archiwum Państwowe w Szczecinie, Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie [Präsidium des Nationalen Woiwodschaftsrates]
 • Archiwum Państwowe w Szczecinie, Urząd Wojewódzki Szczeciński [Stettiner Woiwodschaftsamt]
 • Archiwum Państwowe w Szczecinie, Żegluga Szczecińska [Stettiner Schifffahrt],
 • Archiwum Państwowe we Wrocławiu [Staatsarchiv Breslau], Polska Żegluga na Odrze [Polnische Schifffahrt auf der Oder]
 • Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie [Archiv des Grenzschutzes in Szczecin], Dowództwo Wojsk Ochrony Pogranicza [Kommando des Grenzschutzes], Bałtycka Brygada WOP [Baltische Grenzschutz-Brigade], Pomorska Brygada WOP [Pommersche Grenzschutz-Brigade]
 • „Głos Szczeciński“ [Stettiner Stimme) 1948, 1949
 • „Kurier Szczeciński“ [Stettiner Kurier) 1947, 1948
 • „Monitor Polski“ [Polnisches Amtsblatt], A-25, Pos. 400, 401
 • Butlewski W.: Polska Żegluga Przybrzeżna na Bałtyku „Gryf“ [Polnische Küstenschifffahrt auf der Ostsee „Der Greif“], „Biuletyn Nautologiczny“ [Nautologisches Bulletin], 1958, 9–10
 • Dobrzyński Z.: Szef z „Władysława IV“ [Der Chef von der Władysław IV], „Morze” [Das Meer], 1985, 11
 • Kmito J.: Spotkanie z morzem [Ein Treffen mit dem Meer], in: Z nadodrzańskiej ziemi. Wspomnienia szczecinian [Vom Oderland. Erinnerungen der Stettiner], Auswahl, Bearbeitung und Einführung v. T. Białecki, Poznań 1974
 • Miciński J., Kolicki S.: Pod polską banderą [Unter der polnischen Flagge], Gdynia 1962
 • Miciński J.: Piast był pierwszy [Die Piast war die Erste], „Morze” [Das Meer], 1985, 4
 • Techman R., Stanielewicz J.: Żegluga na morskich wodach przybrzeżnych i wewnętrznych [Schifffahrt auf Küstenseegewässern und Innengewässern], in: 50 lat polskiej gospodarki morskiej na Pomorzu Zachodnim [50 Jahre der polnischen Seewirtschaft in Westpommern], hg. v. I. Dunin-Kwinta, J. Stanielewicz, Szczecin 1995
 • Techman R.: Armia radziecka w gospodarce morskiej Pomorza Zachodniego w latach 1945–1956 [Die sowjetische Armee in der Seewirtschaft Westpommerns in den Jahren 1945–1956], Poznań 2003
 • Techman R.: Gospodarka morska w latach 1945–1950 [Seewirtschaft in den Jahren 1945–1950], Szczecin 1992 (Źródła do dziejów Pomorza Zachodniego [Quellen zur Geschichte Westpommerns], Bd. 5)
 • Techman R.: Kalendarium morskie Szczecina [Seekalendarium Stettins – KmS]. Rok 1948 [Jahr 1948], „Przegląd Zachodniopomorski“ [Westpommerische Rundschau - PZP], 2003, 3
 • Techman R.: KmS 1948, „Przegląd Zachodniopomorski“, 2003, 3
 • Techman R.: KmS 1949, „Przegląd Zachodniopomorski“, 2004, 2
 • Techman R.: KmS 1950, „Przegląd Zachodniopomorski“, 2006, 1
 • Techman R.: KmS 1951, „Przegląd Zachodniopomorski“, 2006, 2
 • Techman R.: KmS 1952, „Przegląd Zachodniopomorski“, 2006, 3
 • Techman R.: KmS 1954, „Przegląd Zachodniopomorski“, 2008, 1
 • Wroński A.: „Piast“ był pierwszy ... [Die Piast war die Erste ...], „Siódmy Głos Tygodnia“ [Die Siebte Wochenstimme], 1964, 30
 • Zawadka M.: Trudne początki polskiej żeglugi na Odrze [Schwierige Anfänge der polnischen Schifffahrt auf der Oder], „Zeszyty Odrzańskie“ [Oderhefte], 20, 2000
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-302b1934-f205-46fa-8ebd-dc55865cd534
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.