PL EN


2011 | 6 | 269-284
Article title

O trudnościach w kształtowaniu kompetencji odbiorczych języka religijnego na przykładzie Sądu Ostatecznego Hansa Memlinga

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
For the modern students the analysis and the interpretation of the painting to the lessons of the Polish language are a complex operation. This process becomes more difficult in execution when it concerns the text of the culture former: requires a substantial range of expertise, fetched multiple contexts and a variety of practical skills, which will show the specificity of the visual text. The article mentions the difficulties that may occur when it receives the painting of the Hans Memling Last Judgement at the level of analysis of the sense deep religious language. The text shows the changes in the Polish education and culture, which have a large impact on the attitudes of the youth.
Year
Volume
6
Pages
269-284
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
References
 • B. Kryda, Dziedzictwo – do przyjęcia czy do odrzucenia. O uwarunkowaniach przejmowania wartości w szkolnej lekturze tekstów literackich, [w:] Metodyka nauczania. Opracowania, t. 2, wybór i wstęp J. Pachecka, A. Piątkowska, K. Sałkiewicz, Warszawa 2002.
 • Balthus, Samotny wędrowiec w krainie malarstwa. Rozmowy z Françoise Janin, przeł. K. Zabłocki. Warszawa 2004.
 • Brighton A., Przedmowa, [w:] J. Thompson, Jak czytać malarstwo współczesne. Rozwiązywanie zagadek, rozumienie i smakowanie dzieł mistrzów od Courbeta do Warhola, przeł. J. Holzman, Kraków 2006.
 • Chrząstowska B., Intelektualne podstawy edukacji polonistycznej w liceum, „Polonistyka” 2004, nr 1.
 • Dąb-Kalinowska B., Ziemia – Piekło – Raj. Jak czytać obrazy religijne, Warszawa 1994.
 • Dyduch B., Między słowem a obrazem. Dylematy współczesnej polonistyki, Kraków 2007.
 • Flik J., Olszewska-Świetlik J., Tryptyk Sąd Ostateczny Hansa Memlinga z Muzeum Narodowego w Gdańsku. Technologia i technika malarska, Toruń 2005.
 • Grodecka A., Alfabet języka plastycznego i muzycznego, „Polonistyka” 2003, nr 5.
 • Historia sztuki. Od starożytności do postmodernizmu, red. C. Frontisi, przeł. I. Badowska, J. Pałęcka, B. Walicka, Warszawa 2009.
 • János V., Malarstwo niderlandzkie XV wieku, przeł. M. Augustynowicz-Kertész, Warszawa 1977.
 • Jędrychowska M., Kłakówna Z.A., Kołodziej P., Szudek E., Waligóra J., To lubię! Podręcznik do języka polskiego. Kształcenie literacko-kulturowe, klasa 1, Kraków 2002.
 • Jędrychowska M., Uczeń i wiedza. O rozumieniu istoty i o funkcjach szkolnej wiedzy polonistycznej, w: Z uczniem pośrodku. Podmiotowa dydaktyka literatury, języka, kultury, red. M. Jędrychowska, Z. Budrewicz, Kraków 1999.
 • Kaniewski J., Od czytania do pisania. Interpretacja tekstu literackiego w szkole średniej, Poznań 2002.
 • Kopaliński W., Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa 1993.
 • Krawczyk A., Literackie fascynacje malarstwem. Teksty, zadania, szkice interpretacyjne, Kielce 2006.
 • Lukas J., Onak K., Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klas 4–6, Warszawa 2009.
 • Lurker M., Słownik obrazów i symboli biblijnych, Poznań 1989.
 • Michałowska A., Podróże do dzieł sztuki, Warszawa 1986.
 • P. Tomasik, Religia w dialogu z edukacją. Studium na temat korelacji nauczania religii katolickiej z polską edukacją szkolną, Warszawa 2004.
 • Pawłowski M., Porembska K., Zych D., Potęga słowa. Podręcznik do języka polskiego. Klasa 1, część 1. Starożytność – średniowiecze. Warszawa 2009.
 • Pilch A., Problemy integracji literatury i malarstwa w szkole. Nauka czytania obrazu, [w:] Przygotowanie ucznia do odbioru różnych tekstów kultury, red. A. Janus-Sitarz.
 • Przewodnik po sztuce, red. S. Sproccati, Warszawa 2001.
 • Przybyszewski B., Sąd Ostateczny Jana Memlinga w Muzeum Pomorskim w Gdańsku, [w:] Nasza przeszłość.
 • Studia z dziejów kościoła i kultury katolickiej w Polsce, red. A. Scheltz, t. 52, Kraków 1979.
 • Sztuka. Encyklopedia Multimedialna PWN, Warszawa 2000.
 • Trzeciak P., Hans Memling, Warszawa 1981.
 • Walicki M., Hans Memling – Sąd Ostateczny, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe 1990; Wielcy malarze. Ich życie, inspiracje i dzieło. Część 52 – Hans Memling, red. E. Dołowska, Warszawa 2002.
 • www.cke.edu.pl (29.06.2010)
 • www.men.gov.pl
 • www.muzeum.narodowe.gda.pl (29.06.2010)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-303906a9-fc5a-4283-9f77-8962d25baa55
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.