PL EN


2007 | 3 | 5-10
Article title

W poszukiwaniu podstaw polityki mieszkaniowej

Content
Title variants
EN
In Search for Housing Policy Bases
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono wyniki badan poswieconych stanowi i perspektywom infrastruktury technicznej w polskich miastach oraz realizacji polityki mieszkaniowej panstwa w konfrontacji z pogladami przedstawicieli najwiekszych partii politycznych, prezentowanymi przed wyborami do Sejmu. Na tle publikowanych przez Instytut Rozwoju Miast badan oraz programów partii przedstawiono podstawowe przesłanki konstruowania podstaw realnej polityki mieszkaniowej.
EN
The paper presents results of investigations on the condition and prospects of technical infrastructur in the Polish cities, and on the implementation of the state's housing policy as confronted with the views expressed by representatives of the largest political parties before the parliamentary election. At the background of research results published by the Institute of Urban Development and programmes of political parties, fundamental premises of providing bases for real housing policy are presented.
Year
Issue
3
Pages
5-10
Physical description
Dates
published
2007-09
References
  • Werner W. A., Jaworski T., Wężyk E., Analiza i ocena potrzeb budowy infrastruktury technicznej w gminach miejskich. (Zakres, srodki, pomoc unijna). Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2006.
  • Werner W. A., Jaworski T., Wężyk E., Realizacja polityki mieszkaniowej panstwa w zakresie budownictwa mieszkaniowego (uwarunkowania prawne, organizacyjne i ekonomiczne). Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2007.
  • Stan realizacji prac planistycznych w 2005 r. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, materiał niepublikowany, Warszawa 2006.
  • Ziobrowski Z. (kier. zespołu), Bascik J., Staniszkis M., Weglowski M., Standardy urbanistyczne. Materiał niepublikowany, Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2007.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-30391dba-6280-4864-a5be-2dba1d09264d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.